Sa oled siin: Treenimine > Treeningu ajal

Treeningu ajal

Treeningvaadete sirvimine

Treeningu ajal saate treeningvaateid sirvida nuppude UP/DOWN abil. Pange tähele, et treeningvaated ja neis kuvatavad andmed sõltuvad valitud spordiprofiilist ja selles tehtud muudatustest.

Spordiprofiile saate lisada ja nende sätteid muuta Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Teil on võimalik luua iga spordiala jaoks kohandatud treeningvaade ja valida, milliseid andmeid soovite treeningu ajal näha. Lisateavet leiate peatükist Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Treeningvaated võivad sisaldada järgmisi andmeid:

Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku indikaator

Distants

Kestus

Tempo/kiirus

Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku indikaator

Kestus

Kalorid

Laskumine

Kõrgus

Tõus

Maksimaalne südame löögisagedus

Südame löögisageduse graafik ja südame löögisageduse hetkeväärtus

Keskmine südame löögisagedus

Maksimaalne võimsus

Võimsuse graafik ja võimsuse hetkeväärtus

Keskmine võimsus

Kellaaeg

Kestus

Taimerite määramine

Kui soovite treeningu ajal kasutada taimereid, peate need esmalt oma treeningvaadetele lisama. Selleks lülitage taimeri vaade sisse kiirmenüüst või lisage taimerid treeningvaadetele Flow veebikeskkonnas spordiprofiilide sätetes ja sünkroonige sätted oma kellaga.

Lisateavet leiate peatükist Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

 

Intervallitaimer

Kui lülitasite taimeri vaate sisse kiirmenüüst, käivitub taimer, kui alustate treeningut. Teil on võimalik taimer peatada ja määrata uus taimer vastavalt allpool toodud juhistele.

Kui lisasite taimeri kasutusel oleva spordiprofiili treeningvaatele, saate selle käivitada järgmiselt:

 1. Sirvige vaatesse Interval timer ja vajutage pikalt nuppu OK. Valige Start, et kasutada varasemalt määratud taimerit või Set interval timer, et määrata uus taimer:
 2. Valige Time-based (ajal põhinev) või Distance-based (distantsil põhinev) taimer: Time-based: Määrake taimeri jaoks minutid ja sekundid ning vajutage nuppu OK. Distance-based: Määrake taimeri jaoks distants ja vajutage nuppu OK.
 3. Ekraanil kuvatakse tekst Set another timer?. Uue taimeri määramiseks vajutage nuppu OK.
 4. Kui olete lõpetanud, valige Start, et käivitada intervallitaimer. Iga intervalli lõppemisest annab kell värinaga märku.

Taimeri peatamiseks vajutage pikalt nuppu OK ja valige Stop timer.

Taimer

Kui lülitasite taimeri vaate sisse kiirmenüüst, käivitub taimer, kui alustate treeningut. Teil on võimalik taimer peatada ja määrata uus taimer vastavalt allpool toodud juhistele.

Kui lisasite taimeri kasutusel oleva spordiprofiili treeningvaatele, saate selle käivitada järgmiselt:

 1. Sirvige vaatesse Countdown timer ja vajutage pikalt nuppu OK.
 2. Valige Start, et kasutada varasemalt määratud taimerit või Set countdown timer, et määrata uus taimer. Kui olete lõpetanud, valige Start, et käivitada pöördloendusega taimer.
 3. Pöördloenduse lõppemisest annab kell värinaga märku. Kui soovite pöördloendusega taimeri taaskäivitada, vajutage pikalt nuppu OK ja valige Start.

Taimeri peatamiseks vajutage pikalt nuppu OK ja valige Stop timer.

Südame löögisageduse, kiiruse või võimsuse tsooni lukustamine

ZoneLocki funktsiooni abil saate lukustada tsooni, milles parasjagu viibite, südame löögisageduse, kiiruse/tempo või võimsuse põhjal ja veenduda, et püsite treenimise ajal valitud tsoonis, ilma et peaksite oma kella kontrollima. Kui väljute treeningu ajal lukustatud tsoonist, annab kell sellest värinaga märku.

ZoneLocki funktsioon tuleb iga spordiprofiili jaoks eraldi sisse lülitada. Seda saate teha Flow veebikeskkonnas südame löögisageduse, kiiruse/tempo või võimsuse sätetes.

Kiiruse/tempo või võimsuse tsooni lukustamiseks peate spordiprofiili treeningvaadetele lisama täisekraanil kuvatava kiiruse/tempo graafiku või võimsuse graafiku.

Südame löögisageduse tsooni lukustamine

Südame löögisageduse tsooni lukustamiseks vajutage südame löögisageduse graafiku täisekraanvaates või mõnes muus redigeeritavas vaates pikalt nuppu OK.

Tsooni lahtilukustamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu OK.

Kiiruse/tempo tsooni lukustamine

Kiiruse/tempo tsooni lukustamiseks vajutage kiiruse/tempo graafiku täisekraanvaates pikalt nuppu OK.

Tsooni lahtilukustamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu OK.

Võimsuse tsooni lukustamine

Võimsuse tsooni lukustamiseks vajutage võimsuse graafiku täisekraanvaates pikalt nuppu OK.

Tsooni lahtilukustamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu OK.

Ringiaja salvestamine

Ringiaja salvestamiseks vajutage nuppu OK. Ringiaegu on võimalik salvestada ka automaatselt. Minge Polar Flow rakendusse või veebikeskkonda ja valige spordiprofiilide alammenüüs Automatic lapLap distance või Lap duration. Kui valite Lap distance, seadke distants, mille läbimisel ringi andmed salvestatakse. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel ringi andmed salvestatakse.

Spordiala vahetamine mitmest spordialast koosneva treeningu ajal

Vajutage nuppu BACK ja valige soovitud spordiala. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Eesmärgiga treenimine

Kui olete Flow rakenduses või veebikeskkonnas seadnud kestusel, distantsil või kaloritel põhineva kiire eesmärgi ja sünkrooninud selle oma kellaga, on teie esimene treeningvaade vaikimisi järgmine:

Kui olete seadnud kestusel või distantsil põhineva eesmärgi, näete kella ekraanilt, kui palju on eesmärgi saavutamisest veel puudu.

VÕI

Kui olete seadnud kaloritel põhineva eesmärgi, näete kella ekraanilt, kui palju kaloreid on veel põletada jäänud.

Kui olete Flow rakenduses või veebikeskkonnas seadnud etapipõhise eesmärgi ja sünkrooninud selle oma kellaga, on teie esimene treeningvaade vaikimisi järgmine:

 • Sõltuvalt valitud intensiivsusest, kuvatakse ekraanil kas teie südame löögisagedus või kiirus/tempo ning südame löögisageduse alumine ja ülemine piir või kiirus/tempo piirväärtused.
 • Etapi nimetus ja number/etappide koguarv
 • Kestus/seni läbitud distants
 • Kestuse/distantsi sihtväärtused

Juhised treeningueesmärkide seadmise kohta leiate peatükist Treeningute planeerimine.

Etapi muutmine etappidega treeningu ajal

Etapid vahetuvad automaatselt pärast eelmise etapi läbimist. Etapi vahetumisest annab kell värinaga märku.

Treeningueesmärgiga seotud teabe vaatamine

Kui soovite treeningu ajal vaadata treeningueesmärgiga seotud teavet, vajutage treeningueesmärgi vaates pikalt nppu OK.

Teavitused

Kui treenite väljaspool seatud südame löögisageduse või kiiruse/tempo tsooni, annab kell sellest värinaga märku.