Sa oled siin: Funktsioonid > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Kui kannate oma kella öösel, jälgib see teie und. See teeb kindlaks, millal te uinute ja ärkate ning kogub andmeid põhjalikumaks analüüsiks Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Kell registreerib öösel teie käeliigutusi, tuvastab unekatkestusi kogu uneaja jooksul ning annab teada, kui palju te tegelikult magasite.

Uneandmed teie kellas

Uneandmete kellakuvale navigeerimiseks kasutage kellaaja vaates nuppe UP ja DOWN.

Kui kell tuvastab, et olete ärganud, kuvab see ekraanile teie uneaja.

Teil on võimalik une jälgimine ka käsitsi peatada. Kui kell on tuvastanud vähemalt neljatunnise uneaja, kuvatakse uneandmete kellakuval tekst Already awake? (Juba ärkvel?). Kui olete ärganud, vajutage nuppu OK ja valige Stop tracking your sleep (lõpeta une jälgimine). Kell teeb koheselt teie unest kokkuvõtte.

Kokkuvõtte avamiseks vajutage nuppu OK. Une kokkuvõtte vaates kuvatakse järgmised andmed:

  • Fell asleep (uinumisaeg) ja Woke up (ärkamisaeg).
  • Sleep time (uneaeg) näitab uinumise ja ärkamise vahele jäävat aega.
  • Actual sleep (tegelik uni) näitab uinumise ja ärkamise vahele jäävat aega, mille veetsite magades. Täpsemalt öeldes on see uneaeg, millest on välja arvatud unekatkestused. Tegeliku uneaja hulka arvatakse ainult see aeg, mille te tegelikult magades veedate.
  • Continuity (Pidevus): Une pidevus on hinnang sellele, kui pidev teie uneaeg oli. Une pidevust hinnatakse skaalal ühest viieni: katkendlik – üsna katkendlik – üsna pidev – pidev – väga pidev.
  • Sleep breakdown (une liigendus): Tegeliku uneaja ja unekatkestuste illustratsioon võrdeliselt teie eelistatud uneajaga.
  • Feedback (tagasiside): Te saate tagasisidet une kestuse ja kvaliteedi kohta. Tagasiside une kestuse kohta põhineb teie uneaja võrdlemisel teie eelistatud uneajaga.
  • How did you sleep? (kuidas magasite?): Te saate hinnata oma ööund viieastmelisel skaalal: väga hästi - hästi - normaalselt - halvasti - väga halvasti. Und hinnates saate Flow rakenduses ja veebikeskkonnas põhjalikuma tekstilise tagasiside. Flow rakenduses ja veebikeskkonnas esitatav tagasiside võtab arvesse teie subjektiivset hinnangut ja muudab tagasisidet vastavalt sellele.

Uneandmed Flow rakenduses ja veebikeskkonnas

Pärast kella sünkroonimist näete oma uneandmeid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Teil on võimalik jälgida oma une kestust ja kvaliteeti. Selleks et määrata, kui kaua soovid igal öösel magada, saad seada soovitud uneaja. Lisaks on teil võimalik oma und hinnata. Te saate oma une kohta tagasisidet, mis põhineb teie uneandmetel, eelistatud uneaja pikkusel ja unele antud hinnangutel.

Flow veebikeskkonnas näete uneandmeid menüü Diary vahekaardil Sleep. Uneandmeid on võimalik lisada ka aktiivsuse aruandesse, mille leiate menüüst Progress.

Unemustrite jälgimine aitab kindlaks teha, kas igapäevaelu muutused mõjutavad teie und ning leida õige tasakaalu puhkuse, igapäevase aktiivsuse ja treeningute vahel.

Täiendavat teavet funktsiooni Polar Sleep Plus kohta leiate sellest põhjalikust juhendist.