Sa oled siin: Alustamine > Kellakuvad ja menüü

Kellakuvad ja menüü

Vaata kujundusi

Vantage V kellakuvad näitavad palju enamat kui lihtsalt kellaaega. Te näete kella ekraanil õigeaegset ja asjakohast teavet, sealhulgas oma aktiivsuse ja kardiokoormuse olekut, südame löögisagedust ja viimaste treeningute andmeid. Kellakuvade sirvimiseks libistage sõrmega paremale-vasakule või kerige nuppude UP ja DOWN abil üles-alla. Üksikasjalikuma vaate avamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu OK.

Pange tähele, et kellakuvasid ja nende sisu ei saa redigeerida.

Menüüs Watch settings saate valida analoog- ja digitaalkuva vahel.

Aeg

Basic watch face with time and date.

 

Aktiivsus

Kellakuva ümbritsev aktiivsusriba ning kellaaja ja kuupäeva all olev protsentarv näitavad, kui lähedal te oma igapäevase aktiivsuseesmärgi saavutamisele olete. Kui olete aktiivne, värvub riba helesiniseks.

Avades üksikasjalikuma vaate, näete lisaks järgmisi aktiivsuse andmeid:

  • Seni tehtud sammud. Kehaliigutuste hulk ja tüüp registreeritakse ja muudetakse hinnanguliseks sammude arvuks.
  • Aktiivne aeg (active time) näitab ära teie tervisele kasulike kehaliigutuste kumulatiivse aja.
  • Treeningu käigus põletatud kalorid, aktiivsus ja põhiainevahetuse määr (minimaalne metaboolne aktiivsus, mida inimene elus püsimiseks vajab).

Lisateavet leiate peatükist Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine.

 

Kardiokoormuse olek

Kardiokoormuse olek (cardio load status) võrdleb teie lühiajalist treeningkoormust (Strain ehk pingutus) ja pikaajalist treeningkoormust (Tolerance ehk taluvus) ja selgitab välja, kas treenite liiga vähe, liiga palju või parasjagu. Kui taastumist puudutav tagasiside on aktiveeritud ja saadaval on piisavalt andmeid, näete kellakuval kardiokoormuse oleku asemel oma igapäevast treeningusoovitust.

Lisaks näete üksikasjade avamisel oma kardiokoormuse oleku numbrilist väärtust, pingutust ja taluvust, ning kardiokoormuse oleku sõnalist kirjeldust.

  • Kardiokoormuse oleku numbriline väärtus saadakse pingutuse jagamisel taluvusega.
  • Pingutus näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud teilt nõudnud. See näitab teie viimase seitsme päeva keskmist kardiokoormust.
  • Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks.See näitab teie viimase 28 päeva keskmist päevakoormust.
  • Kardiokoormuse oleku sõnaline kirjeldus

Lisateavet leiate peatükist Training Load Pro.

 

Südame löögisagedus

Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni kasutamisel mõõdab kell pidevalt teie südame löögisagedust ja kuvab selle südame löögisageduse kellakuvale.

Te saate kontrollida oma päeva kõrgeimat ja madalaimat südame löögisageduse näitu ning ka seda, milline oli eelmise öö madalaim südame löögisageduse näit. Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni saate lülitada sisse või välja valides Settings > General settings > Continuous HR tracking.

Lisateavet leiate peatükist Südame löögisageduse pidev jälgimine.

Kui te ei kasuta Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni, saate siiski oma südame löögisagedust kiiresti kontrollida ilma treeningut alustamata. Lihtsalt pingutage kellarihma, valige südame löögisageduse kellakuva, vajutage nuppu OK ja kell kuvab hetkega teie südame löögisageduse ekraanile. Südame löögisageduse kellakuvale naasmiseks vajutage nuppu BACK.

 

Viimased treeningud

Vaadake, kui palju aega on viimasest treeningust möödunud ja millise spordialaga oli tegu.

Avades üksikasjalikuma vaate, näete lisaks viimase 14 päeva treeningute kokkuvõtteid. Kasutage nuppe UP/DOWN ja valige treening, mille kokkuvõtet soovite vaadata. Kokkuvõtte avamiseks vajutage nuppu OK. Lisateavet leiate peatükist Treeningu kokkuvõte.

 

Nightly Recharge™

Hommikul ärgates saate vaadata oma Nightly Recharge’i ehk öise taastumise olekut. Nightly Recharge’i olek näitab, kui hästi teie keha öösel taastus. Nightly Recharge'i olek põhineb kahel komponendil: kuidas magasite (sleep charge) ja kui hästi rahunes teie autonoomne närvisüsteem (ANS) une varastel tundidel (ANS charge).

Funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni seeshoidmisel tühjeneb aku kiiremini. Nightly Recharge’i funktsiooni toimimiseks peab olema lubatud südame löögisageduse pidev jälgimine. Kui soovite Nightly Recharge’i funktsiooni kasutada, kuid säästa seejuures akut, kasutage südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni ainult öösiti.

Lisateavet leiate peatükkidest Öise taastumise jälgimise funktsioon Nightly Recharge™ ja Une jälgimise funktsioon Sleep Plus Stages™.

 

FitSparki kellakuva

Teie kell pakub teie jaoks kõige sobivamaid treeningueesmärke, mis põhinevad teie treeninguajalool, füüsilise võimekuse tasemel ja taastumise olekul. Kõigi soovitatud treeningueesmärkide nägemiseks vajutage nuppu OK. Üksikasjalikuma teabe nägemiseks valige üks soovitatud treeningueesmärkidest.

Lisateavet leiate peatükist Igapäevane treeningujuhis FitSpark™.

Menüü

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu BACK ja menüü sirvimiseks kasutage nuppe UP ja DOWN. Valikute kinnitamiseks vajutage nuppu OK ja eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK.

Hakka treenima

Siit saate alustada oma treeninguid. Vajutage nuppu OK, et siseneda treeningueelsesse režiimi ja valige spordiprofiil, mida soovite kasutada.

Treeningueelsesse režiimi saate siseneda ka siis, kui vajutate kellaaja vaates pikalt nuppu OK.

Üksikasjalikud juhised leiate peatükist Treeningu alustamine.

Serene guided breathing exercise (juhendatud hingamisharjutus Serene)

Hingamisharjutuse alustamiseks valige esmalt Serene ja seejärel Start exercise.

Lisateavet leiate peatükist Juhendatud hingamisharjutus Serene™.

Strava Live Segments

Strava Live Segments

Vaadake teavet kellaga sünkroonitud Strava lõikude kohta. Kui te pole oma Flow kontot Strava kontoga ühendanud ega sünkrooninud ühtegi lõiku oma kellaga, leiate siit ka vajalikud juhiseid.

Lisateavet leiate peatükist Strava Live Segments.

Testid

Menüüst Tests leiate ortostaatilise testi ja võimekustesti:

Ortostaatiline test

Siin saate teha ortostaatilist testi (vajalik Polar H10 südame löögisageduse andur), võrrelda viimased tulemusi oma keskmiste näitajatega ja lähtestada testiperioodi.

Üksikasjalikud juhised leiate peatükist Ortostaatiline test.

Võimekustest

Mõõtke oma füüsilise võimekuse taset randmepõhise südame löögisageduse abil heites pikali ja lõdvestudes.

Lisateavet leiate peatükist Võimekustest randmepõhise südame löögisageduse mõõtmisega.

Settings (sätted)

Settings (sätted)

Teil on võimalik redigeerida järgmisi sätteid:

Lisaks kellas olevatele sätetele on teil võimalik redigeerida Polar Flow veebikeskkonnas ja rakenduses olevaid spordiprofiile. Isikupärastage kella oma lemmikspordialadega ja andmetega, mida soovite treeningute ajal jälgida. Lisateavet leiate peatükist Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.