Sa oled siin: Funktsioonid > Compatible sensors > Andurite sidumine kellaga

Andurite sidumine kellaga

Südame löögisageduse anduri sidumine kellaga

Kui kannate Polari südame löögisageduse andurit, mis on seotud teie kellaga, ei mõõda kell südame löögisagedust randmelt.

 1. Pange peale niisutatud südame löögisageduse andur.
 2. Navigeerige asukohta General Settings > Pair and sync > Pair sensor or other device ja vajutage nuppu OK.
 3. Viige kell vastu südame löögisageduse andurit ja oodake, kuni see on leitud.
 4. Kui südame löögisageduse andur on leitud, kuvatakse ekraanil seadme ID, näiteks Polar H10 xxxxxxxx. Sidumise alustamiseks vajutage nuppu OK
 5. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing completed.

Jooksuanduri sidumine kellaga

 1. Navigeerige asukohta General Settings > Pair and sync > Pair sensor or other device ja vajutage nuppu OK.
 2. Kell hakkab andurit otsima. Viige kell vastu andurit ja oodake, kuni see on leitud.
 3. Kui andur on leitud, kuvatakse ekraanil seadme ID. Sidumise alustamiseks vajutage nuppu OK
 4. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing completed.

Jooksuanduri kalibreerimine

Kiirmenüü kaudu saate jooksuandurit käsitsi kalibreerida kahel viisil. Valige üks jooksualadest ja seejärel valige Calibrate stride sensor > Calibrate by running (joostes kalibreerimine) või Calibration factor (kalibreerimistegur).

 • Joostes kalibreerimine: Alustage treeningut ja läbige tuttav distants. Distants peab olema üle 400 meetri pikk. Kui olete distantsi läbinud, vajutage ringiaja salvestamiseks nuppu OK. Määrake tegelik läbitud distants ja vajutage nuppu OK. Kalibreerimistegur uuendatakse.
  Pange tähele, et kalibreerimise ajal ei saa te kasutada intervallitaimerit. Kui olete intervallitaimeri sisse lülitanud, palub kell teil selle välja lülitada, et võimaldada jooksuanduri käsitsi kalibreerimist. Pärast kalibreerimist saate taimeri sisse lülitada pausirežiimi kiirmenüüst.
 • Kalibreerimistegur: Määrake kalibreerimistegur käsitsi, kui teate tegurit, mis annab teile täpse distantsi.

Üksikasjalikke juhiseid jooksuanduri käsitsi ja automaatse kalibreerimise kohta leiate tugilehelt Polari jooksuanduri kalibreerimine Vantage V-ga/Vantage M-iga.

Jalgrattaanduri sidumine kellaga

Enne jalgratta-, kiiruse- või teise tootja võimsusanduri sidumist veenduge, et vastav andur on õigesti paigaldatud. Lisateavet andurite paigaldamise kohta leiate vastava anduri kasutusjuhendist.

Kui soovite siduda mõne teise tootja võimsusandurit, veenduge, et nii kellas kui ka anduris on olemas uusim püsivara. Kui teil on kaks saatjat, peate need siduma ükshaaval. Pärast esimese saatja sidumist saate koheselt siduda teise. Kontrollige saatja tagaküljelt seadme ID-d, et leida loendist õige saatja.

 1. Navigeerige asukohta General Settings > Pair and sync > Pair sensor or other device ja vajutage nuppu OK.
 2. Kell hakkab andurit otsima. Jalgrattaandur: Anduri aktiveerimiseks pöörake vänta paar korda. Vilkuv punane tuli viitab sellele, et andur on aktiveeritud. Kiiruseandur: Anduri aktiveerimiseks pöörake ratast paar korda. Vilkuv punane tuli viitab sellele, et andur on aktiveeritud. Teise tootja võimsusandur: Saatjate aktiveerimiseks pöörake väntasid.
 3. Kui andur on leitud, kuvatakse ekraanil seadme ID. Sidumise alustamiseks vajutage nuppu OK
 4. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing completed.

Jalgrattasätted (bike settings)

 1. Ekraanil kuvatakse tekst Sensor linked to: Valige Bike 1 (jalgratas 1), Bike 2 (jalgratas 2) või Bike 3 (jalgratas 3). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 2. Kui sidusite kiiruseanduri või kiirust mõõtva võimsusanduri, kuvatakse ekraanil tekst Set wheel size. Määrake rehvimõõt ja vajutage nuppu OK.
 3. Crank length (vända pikkus): Määrake vända pikkus millimeetrites. Säte on nähtav ainult siis, kui olete kellaga sidunud võimsusanduri.

Rehvimõõdu määramine

Rehvimõõdu määramine on täpsete treeninguandmete eelduseks. Rehvimõõdu määramiseks on kaks võimalust:

1. meetod

 • Kõige täpsema tulemuse saate, kui määrate rehvimõõdu käsitsi.
 • Kasutage ventiili, et märkida ära koht, kus rehv puudutab maapinda. Koha märgistamiseks tõmmake maapinnale joon. Lükake jalgratast tasasel pinnal ühe pöörde jagu edasi. Rehv peaks olema maapinna suhtes vertikaalne. Tõmmake maapinnale ventiili juurde teine joon, et tähistada täispööret. Mõõtke kahe joone vaheline kaugus.
 • Lahutage saadud väärtusest 4 mm, et arvestada oma keharaskust jalgrattal.

2. meetod

Leidke rehvilt sinna trükitud diameeter. Tabeli paremast tulbast leiate tollidele või ERTRO ühikutele vastava rehvimõõdu millimeetrites.

ETRTO Rehvimõõt tollides Rehvimõõt millimeetrites
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 ‎1200
32-622 700 x 32C ‎1200
42-622 700 x 40C ‎1200
47-622 700 x 47C ‎1200

Tabelis olevad mõõdud on soovituslikud, kuna rehvimõõt sõltub rehvi tüübist ja rehvirõhust.

Võimsusanduri kalibreerimine

Anduri saate kalibreerida kiirmenüü kaudu. Esmalt valige üks jalgrattaaladest ja pöörake saatjate aktiveerimiseks väntasid. Seejärel valige kiirmenüüst Calibrate power sensor ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Konkreetse võimsusanduri kalibreerimisjuhised leiate tootja kasutusjuhendist.

Seotuse tühistamine

Anduri või mobiiltelefoni seotuse tühistamiseks:

 1. Navigeerige asukohta Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices ja vajutage nuppu OK.
 2. Valige loendist seade, mille soovite eemaldada ja vajutage nuppu OK.
 3. Ekraanil kuvatakse tekst Remove pairing? Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 4. Kui olete lõpetanud, kuvatakse ekraanil tekst Pairing removed.