Sa oled siin: Oluline teave > Regulatiivne teave

Regulatiivne teave

See toode vastab direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. Iga toote asjakohane vastavusdeklaratsioon ja muu regulatiivne teave on saadaval aadressil www.polar.com/en/regulatory_information.

Selline ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud tähistab seda, et Polari tooted on elektroonilised seadmed, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinuf jäätmete kohta. Toodetes kasutatavaid patareisid ja akusid reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid. Euroopa Liidu riikides tuleb need tooted ja nendes olevad patareid/akud muudest jäätmetest eraldada. Polar julgustab teid vähendama jäätmete võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele ka väljaspool Euroopa Liitu, järgides kohalikke jäätmete kõrvaldamise määruseid ning võimaluse korral kogudes elektroonilised seadmed ning patareid ja akud eraldi konteineritesse.

Vantage V-ga seotud regulatiivse teabe nägemiseks valige Settings > General settings > About your watch.