Sa oled siin: Oluline teave > Aku

Aku

Toote tööea lõppedes julgustab Polar teid vähendama jäätmete võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, järgides kohalikke jäätmete kõrvaldamise määruseid ning kogudes võimalusel elektroonilised seadmed eraldi konteinerisse. Ärge visake seda toodet sorteerimata olmejäätmete hulka.

Aku laadimine

Enne laadimist veenduge, et kella laadimiskontaktide ega kaabli pinnal ei oleks niiskust, tolmu ega mustust. Mustuse või niiskuse olemasolul pühkige seadet õrnalt. Ärge laadige kella, kui see on märg.

Teie kellal on sisemine taaslaetav aku. Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Enne aku mahu märkimisväärset vähenemist saate seda laadida üle 500 korra. Laadimistsüklite arv sõltub ka kasutus- ja töötingimustest.

Ärge laadige akut, kui temperatuur on alla 0 °C/+32 °F või üle +40 °C/+104 °F või kui USB-pesa on niiske.

Aku laadimiseks ühendage komplektis sisalduv USB-kaabel arvuti USB-liidesesse. Akut on võimalik laadida ka seinakontakti kaudu. Kui soovite akut laadida seinakontakti kaudu, kasutage USB-toiteadapterit (ei sisaldu komplektis).

Akut on võimalik laadida seinakontakti kaudu. Kui soovite akut laadida seinakontakti kaudu, kasutage USB-toiteadapterit (ei sisaldu komplektis). Kui kasutate USB-toiteadapterit, siis veenduge, et adapter kannab märgistust „output 5 Vdc“ ja selle voolutugevus on vähemalt 500 mA. Kasutage ainult üldtunnustatud ohutusmärgisega USB-toiteadapterit (kannab märgist „LPS“, „Limited Power Supply“, „UL listed“ või „CE“).

Ärge laadige Polari tooteid 9-voldise laadijaga. 9-voldist laadijat kasutades võite toodet kahjustada.

Arvutiga laadimiseks ühendage kell lihtsalt oma arvutiga. Samal ajal saate selle FlowSynci abil sünkroonida.

  1. Kella laadimiseks ühendage see võrgutoitega USB-liidese või USB-laadijaga, kasutades kaasasolevat kaablit. Kaabel klõpsatab magnetiga oma kohale, kuid jälgige, et sellel olev eend oleks kella tagaküljel asuva süvendiga (märgitud punasega) täpselt kohakuti.

  2. Ekraanile ilmub tekst Charging.
  3. Kui akuikoon on täitunud, on kell täielikult laetud.

Ärge jätke akut pikaks ajaks täiesti tühjaks ning ärge hoidke seda koguaeg täielikult laetuna, kuna see võib aku tööiga mõjutada.

Aku laadimine treeningu ajal

Ärge proovige treeningu ajal kella laadida kaasaskantava laadijaga, näiteks akupangaga. Kui ühendate treeningu ajal oma kella toiteallikaga, ei toimu aku laadimist. Kui ühendate treeningu ajal oma kella laadimiskaabliga, võivad higi ja niiskus põhjustada korrosiooni ning kahjustada nii laadimiskaablit kui kella. Kui alustate treeningut sel ajal kui kell laeb, laadimine peatatakse.

Aku olek ja teavitused

Aku oleku sümbol ilmub ekraanile, kui keerate kella vaatamiseks rannet, vajutate kellaaja vaates nuppu LIGHT või naasete menüüst kellaaja vaatesse.

  • Kui aku hakkab tühjaks saama, ilmub kellaajarežiimis ekraanile teavitusBattery low. Charge. Soovitatav on kell laadima panna.

  • Kui treeningueelses režiimis ilmub ekraanile teavitus Battery low. GPS and heart rate not recorded. Charge soon., on aku GPS-i ja südame löögisageduse andmete salvestamiseks liiga tühi.
  • Kui aku on kriitiliselt tühi, ilmub ekraanile teavitus Recording ended. Treening lõpetatakse ja andmed salvestatakse.
  • Kui ekraan on tühi, on aku tühjaks saanud ja kell on sisenenud unerežiimi. Pange kell laadima. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimissümboli ekraanile ilmumiseks kuluda veidi aega.

Aku tööiga sõltub paljudest asjaoludest, nagu näiteks ümbritseva keskkonna temperatuurist, kasutusel olevatest funktsioonidest ja anduritest ning aku kulumisest. Sage sünkroonimine Flow rakendusega vähendab samuti aku tööiga. Aku tööiga vähendavad oluliselt ka külmakraadid. Kella kandmine üleriiete all aitab hoida seda soojana ja pikendada selle tööaega.