Sa oled siin: Funktsioonid > Smart Coaching > Training Load Pro

Training Load Pro

Uus funktsioon Training Load Pro™ annab ülevaate sellest, millist pingutust treening teie kehalt nõuab ja aitab mõista, kuidas see mõjutab teie sooritust. Training Load Pro arvutab teie kardiovaskulaarse süsteemi jaoks välja treeningkoormuse taseme ehk kardiokoormuse, võttes arvesse ka seda, kui suurt pingutust te ise tajute (tajutud koormus). Training Load Pro arvutab treeningkoormuse taseme välja ka luu- ja lihaskonna jaoks (lihaskoormus). Kui sa tead, millise pinge all iga kehasüsteem on, saad treeninguid optimeerida, tegeledes õigel ajal õige kehasüsteemiga.

Kardiokoormus

Kardiokoormus (cardio load) arvutatakse treeninguimpulsina (TRIMP), mis on üldtunnustatud ja teaduslikult tõestatud meetod treeningkoormuse mõõtmiseks. Kardiokoormuse väärtus näitab, millist koormust avaldas treening sinu kardiovaskulaarsele süsteemile. Mida suurem on kardiokoormuse väärtus, seda suuremat koormust treening teie kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas. Kardiokoormus arvutatakse pärast igat treeningut teie südame löögisageduse andmete ja treeningu kestuse põhjal.

Tajutud koormus

Teie subjektiivne hinnang on oluline vahend treeningkoormuse määramiseks kõikide spordialade puhul. Tajutav koormus (perceived load) on väärtus, mis võtab arvesse teie subjektiivset hinnangut treeningu raskusastme suhtes ja treeningu kestust. Tajutud koormuse arvutamisel kasutatakse pingutuse subjektiivse tunnetuse määra (Rate of Perceived Exertion, RPE), mis on subjektiivse treeningkoormuse mõõtmise teaduslikult tunnustatud meetod. RPE skaala kasutamine on eriti kasulik spordialadel, kus treeningkoormuse mõõtmisel ainuüksi pulsi alusel on omad piirangud (nt jõutreening).

Tajutud koormuse väärtuse saamiseks hinnake oma treeningut Flow mobiilirakenduses. Teil on võimalik anda oma hinnang skaalal 1–10, kus 1 tähistab „väga, väga kerget treeningut“ ja 10 „maksimaalset pingutust“.

Lihaskoormus

Lihaskoormuse väärtus näitab, kui suurt koormust said treeningu käigus lihased. Lihaskoormuse näitaja aitab mõõta treeningukoormust suure intensiivsusega treeningute ajal, näiteks lühikeste intervallide, sprintide ja mägitreeningute korral, kui südame löögisagedus ei jõua piisavalt kiiresti intensiivsuse muutustele reageerida.

Lihaskoormus näitab jooksmise või rattasõidu ajal toodetud mehaanilise energia hulka (kJ). See kajastab sinu energiaväljundit, mitte energiasisendit, mis kulus selle jõupingutuse genereerimiseks. Üldiselt on nii, et mida paremas vormis sa oled, seda tõhusam on energia sisendi ja väljundi vaheline suhe. Lihaskoormus arvutatakse treeningu võimsuse ja kestuse põhjal. Jooksmise puhul võetakse arvesse ka teie kehakaalu.

Lihaskoormus arvutatakse teie võimsuse andmete põhjal, mis tähendab, et te saate lihaskoormuse väärtuse ainult jooksutreeningute jaoks (ja jalgrattatreeningute jaoks, kui kasutate eraldi jalgrattasõidu võimsuse andurit.

Üksikute treeningute treeningkoormus

Üksikute treeningute treeningkoormus kuvatakse treeningute kokkuvõttes nii teie kellas kui ka Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Te saate iga mõõdetud koormuse kohta absoluutse numbrilise väärtuse. Mida suurem on väärtus, seda suuremat koormust treening teie kehale avaldas. Lisaks saate visuaalse täppskaalal põhineva tõlgenduse ja sõnalise kirjelduse selle kohta, kui suur oli treeningkoormus võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga.

Täppskaala ja sõnalised kirjeldused muutuvad vastavalt teie edusammudele: mida rohkem te treenite, seda suuremaid koormusi te talute. Kui teie füüsiline võimekus ja koormustaluvus paranevad, võib treeningkoormus, mis paar kuud tagasi oli väärt kolme täppi (keskmine), vastata hiljem vaid kahele täpile (madal). Selline muutlik skaala kajastab tõsiasja, et sama tüüpi treeningud võivad sõltuvalt teie hetkeseisundist teie kehale erinevalt mõjuda.

Väga suur
Kõrge
Keskmine
Madal
Väga väike

Pingutus ja taluvus

Lisaks üksikute treeningute kardiokoormusele mõõdab uus Training Load Pro funktsioon ka teie lühiajalist kardiokoormust (pingutus) ja pikaajalist kardiokoormust (taluvus).

Pingutus (strain) näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud teilt nõudnud. See näitab viimase 7 päeva keskmist päevakoormust.

Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks.See näitab teie viimase 28 päeva keskmist päevakoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb pikema aja vältel treeningkoormust aeglaselt suurendada.

Kardiokoormuse olek

Kardiokoormuse olek (cardio load status) võrdleb pingutuse näitajattaluvuse näitajaga ja selgitab välja, kas treenite liiga vähe, liiga palju või parasjagu. Teie oleku põhjal antakse teile ka individuaalset tagasisidet.

Kardiokoormuse olek hindab, millist mõju avaldavad treeningud teie kehale ja kuidas see omakorda mõjutab teie edusamme. Teadmine, kuidas varasemad treeningud mõjutavad teie tänast sooritusvõimet, aitab teil treeningmahtu kontrolli all hoida ja optimeerida erineva intensiivsusega treeningute ajastamist. Nähes, kuidas teie kardiokoormuse olek pärast treeningut muutub, mõistate, kui suurt koormust treening teie kehale avaldas.

Kardiokoormuse olek teie kellas

Kardiokoormuse oleku vaatesse navigeerimiseks kasutage kellaaja vaates nuppe UP ja DOWN.

 1. Kardiokoormuse oleku graafik
 2. Kardiokoormuse olek

  Overreaching (tavalisest oluliselt suurem koormus) 

  Productive (aeglaselt suurenev koormus)

  Maintaining (tavalisest pisut väiksem koormus)

  Detraining (tavalisest oluliselt väiksem koormus)

 3. Kardiokoormuse oleku numbriline väärtus (= pingutus jagatud taluvusega.)
 4. Pingutus
 5. Taluvus
 6. Kardiokoormuse oleku sõnaline kirjeldus

Pikaajaline analüüs Flow rakenduses ja veebikeskkonnas

Flow rakenduses ja veebikeskkonnas saate jälgida, kuidas teie kardiokoormus aja jooksul kujuneb ja kuidas see on viimase nädala või viimaste kuude jooksul varieerunud. Kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Flow rakenduses puudutage nädala kokkuvõttes (kardiokoormuse oleku moodul) või treeningu kokkuvõttes (Training Load Pro moodul) kolme vertikaalse punkti ikooni.

   

Kardiokoormuse oleku ja kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Flow veebikeskkonnas navigeerige asukohta Progress > Cardio Load report.

 

Punased tulbad illustreerivad teie treeningute kardiokoormust. Mida kõrgem on tulp, seda suuremat koormust treening teie kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas.
Taustavärvid näitavad, kui suur oli treeningkoormus võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga, just nagu viie täpi skaala ja sõnalised kirjeldused (väga väike, väike, keskmine, suur, väga suur).
Pingutus näitab, kui palju koormust sa viimaste treeningutega saanud oled. See näitab teie viimase seitsme päeva keskmist kardiokoormust.
Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks. See näitab teie viimase 28 päeva keskmist kardiokoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks suurenda treeningkoormust aeglaselt pikema aja vältel.

Lisateavet funktsiooni Training Load Pro kohta leiate sellest põhjalikust juhendist.