Du er her: Træning > Start et træningspas

Start et træningspas

Tag pulsmåleren på og sørg for, at du har parret den og evt. andre kompatible sensorer med din V800.

1. Begynd ved at trykke på knappen START for at åbne førtræningstilstand.

Vælg den sportsgren, du ønsker at bruge

2. Vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.

For at ændre sportsprofilindstillingerne, inden du starter dit træningspas (i førtræningstilstand), skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til førtræningstilstanden.

Vent på, at GPS og valgfri sensorer findes

3. Hvis du har aktiveret GPS-funktionen og/eller parret en valgfri sensor*, begynder V800 automatisk at søge efter signalerne.

Bliv i førtræningstilstanden, indtil V800 har fundet sensorsignalerne og din puls. Der vises OK ved siden af sensorikonet, når det findes.

4. Stå stille og hold positionen, indtil V800 har fundet satellitsignalerne. Procentværdien, der vises ved siden af GPS-ikonet, indikerer, hvornår GPS'en er klar. Når den når 100 %, vises der Ok, og du er klar til at gå i gang.

Gå udenfor og væk fra høje bygninger og træer for at opfange GPS-satellitsignaler. Bær V800 på håndleddet med displayet opad. Hold den vandret foran dig og væk fra brystet. Hold armen stille og løftet over brystniveau under søgningen

V800 bruger teknologien til forudsigelse af satellitter, SiRFInstantFix™, til at hente en hurtig satellitposition. Den forudsiger satellitpositioner nøjagtigt i op til tre dage, hvormed du kan finde satellitsignaler på 5-10 sekunder.

For at opnå den bedste GPS-ydeevne bør du bære V800 på dit håndled med displayet opad. Pga. GPS-antennens placering på V800 anbefales det ikke at bære den med displayet på undersiden af dit håndled. Når du anbringer den på et cykelstyr, skal du sørge for, at displayet vender opad.

5. Når V800 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Under træningen kan du ændre træningsvisningen med OP/NED. For at ændre indstillinger uden at stoppe træningsmålingen skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. Få flere oplysninger under Hurtigmenu

*Valgfri sensorer omfatter Polar Sko Sensor Bluetooth® Smart, Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart og Polar Hastighedssensor Bluetooth® Smart.

Start et multisport-træningspas

Inden du starter et multisport-træningspas, skal du sørge for, at du har valgt sportsprofilindstillingerne for hver af de sportsgrene, du skal bruge under træningspasset. Få flere oplysninger under Sportsprofiler

1. Gå i gang ved at trykke på knappen START.

2. Vælg Triatlon, Fri multisport eller hvilken som helst anden multisport-profil (kan tilføjes på Flow-webservicen).

3. Når V800 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

4. For at ændre sportsgrenen skal du trykke på TILBAGE for at skifte til overgangstilstanden.

5. Vælg din næste sportsgren, og tryk på START (din overgangstid vises), og fortsæt træningen.

Få flere oplysninger om multisport under Multisport

Start et træningspas med træningsmål

 1. Gå i gang ved at åbne Dagbog eller Favoritter.

 2. I Dagbog skal du vælge den dag, målet er planlagt til, og trykke på START. Vælg derefter målet fra listen, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

  eller

  Vælg målet fra listen i Favoritter, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

 3. Tryk på START for at åbne førtræningstilstanden, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.

 4. Når V800 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Få flere oplysninger om træningsmål under Træningsmål

Start et træningspas med rutevejledning

 1. Vælg Favoritter på din V800, og tryk på START.
 2. Vælg en rute fra listen og tryk på START.
 3. Vælg, hvor du vil starte ruten: Rutestart (oprindelig retning), Nærmeste rutepunkt (oprindelig retning), Nærmeste rutepunkt (omvendt retning) eller Ruteslut (omvendt retning), og tryk på START.
 4. Vælg den sportsprofil, du vil bruge, og tryk på START igen.
 5. V800 viser dig vej til ruten og giver dig besked, når du har nået den.
 6. Når du er på ruten, er du klar til at komme i gang!

Få flere oplysninger om rutevejledning under Rutevejledning

Start et træningspas med løbstempo

 1. Gå i gang ved at åbne Favoritter.

 2. Vælg Løbstempo, og tryk på START. Vælg distancen km/m og tiden.

 3. Tryk på START for at åbne førtræningstilstanden, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.

 4. Når V800 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Få flere oplysninger om løbstempo under Løbstempo

Start et træningspas med intervaltimer

Du kan indstille en gentagelse eller to skiftevis tids- og/eller distancebaserede timere til at vejlede dine trænings- og restitutionsfaser i intervaltræning.

 1. Gå i gang ved at åbne Timere > Intervaltimer. Vælg Indstil timer(e) for at oprette nye timere.
 2. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret:
  • Tidsbaseret: Definér minutter og sekunder for timeren, og tryk på START.
  • Distancebaseret: Indstil distancen for timeren, og tryk på START.
 3. Indstil anden timer? vises. Vælg Ja og gentag trin 2 for at indstille en anden timer.
 4. Når du er færdig, skal du vælge Start X.XX km / XX:XX og trykke på START for at åbne førtræningstilstanden. Vælg derefter den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 5. Når M400 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Du kan også starte Intervaltimer under passet, f.eks. efter opvarmning. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Intervaltimer.