Du er her: Vigtige oplysninger > Pleje af din V800

Pleje af din V800

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar V800 behandles med omhu. De nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne og nyde dette produkt i mange år fremover.

V800

Hold din træningsenhed ren. Brug et stykke fugtig køkkenrulle til at tørre snavs af træningsenheden. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske træningsenheden med en højtryksspuler. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier.

Hver gang du har brugt USB-porten på træningsenheden, skal du se efter, at der hverken er hår, støv eller andet snavs på sendermodulet. Tør forsigtigt for at fjerne evt. snavs fra sendermodulets stifter ved at bruge en tør rengøringsklud (som en klud, der bruges til rengøring af glasflader). En tandstikker kan bruges til at fjerne hår, støv eller andet snavs fra sendermodulets hulrum. Skyl USB-senderen med lunkent vand efter hver træningspas.

Den kombinerede påvirkning af fugt og kraftigt slid kan resultere i, at en mørkere farve smitter af fra tøjet og eventuelt afsætter pletter på den blåfarvede V800.

Driftstemperaturer er -10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F.

Pulsmåler

Sendermodul: Fjern sendermodulet fra stroppen, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde, hver gang du har brugt det. Rengør om nødvendigt sendermodulet med en mild sæbeopløsning. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (f.eks. ståluld eller rensekemikalier).

Strop: Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør om nødvendigt stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning. Brug ikke fugtgivende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Stroppen må ikke lægges i blød, stryges, renses kemisk eller afbleges. Stroppen må ikke strækkes ud, og elektrodeområderne må ikke bøjes kraftigt.

Kontrollér vaskeanvisningerne på stroppens mærke.

Sko Sensor Bluetooth® Smart, Hastighedssensor Bluetooth® Smart og Kadencesensor Bluetooth® Smart

Rengør sensorerne med en mild sæbeopløsning, og skyl dem i rent vand. For at bevare vandtætheden bør du ikke vaske sensorerne med en højtryksspuler. Undlad at nedsænke hastighedssensoren, kadencesensoren eller sko sensoren i vand. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Undgå hårde stød på sensorerne, da disse kan beskadige sensorenhederne.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed og dine sensorer tørt og køligt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte træningsenheden for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade den i en bil eller monteret på cykelbeslaget.

Det anbefales at opbevare træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin opladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare træningsenheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade det igen efter nogle få måneder. Dette forlænger batteriets levetid.

Tør og opbevar stroppen og sendermodulet separat for at maksimere pulsmålerbatteriets levetid. Opbevar pulsmåleren tørt og køligt. For at forhindre at trykknapperne irrer, må pulsmåleren ikke opbevares i lufttæt materiale, som f.eks. en sportstaske. Undlad at udsætte pulsmåleren for direkte sollys i længere perioder.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se den begrænsede internationale Polar-garanti for yderligere oplysninger.

Gå ind på www.polar.com/support og landespecifikke websteder for at få kontaktinformation og adresser på alle Polar-servicecentre.

Brugernavnet til din Polar-konto er altid din e-mail-adresse. Det samme brugernavn og den samme adgangskode gælder til Polar produktregistrering, webservicen og appen Polar Flow, Polar debatforum og registrering til nyhedsbrev.