Du er her: Indstillinger > Sportsprofilindstillinger

Sportsprofilindstillinger

Justér sportsprofilindstillingerne, så de passer bedst til dine træningsbehov. I V800 kan du redigere visse sportsprofilindstillinger i Indstillinger > Sportsprofiler. Du kan f.eks. slå GPS til eller fra i forskellige sportsgrene.

Der findes en lang række tilpasningsmuligheder på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler

Der vises som standard syv sportsprofiler i førtræningstilstanden. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsgrene på din liste og synkronisere dem til din V800. Du kan have højst 20 sportsgrene ad gangen på din V800. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset.

Som standard indeholder Sportsprofiler:

 • Løb
 • Cykling
 • Svømning
 • Anden udendørs
 • Anden indendørs
 • Triatlon
 • Fri multisport

Hvis du har redigeret dine sportsprofiler på Flow-webservicen inden dit første træningspas og synkroniseret dem til din V800, indeholder sportsprofillisten de redigerede sportsprofiler.

Indstillinger

For at se eller ændre sportsprofilindstillinger skal du gå ind på Indstillinger > Sportsprofiler og vælge den profil, du ønsker at redigere. Du kan også få adgang til sportsprofilindstillinger fra førtræningstilstand ved at trykke på LYS og holde den nede. I sportsprofiler, der indeholder flere sportsgrene (f.eks. triatlon og biatlon), kan indstillingerne ændres for hver sportsgren. I triatlon kan du f.eks. ændre indstillingerne for svømning, cykling og løb.

 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Vibrationsfeedback: Vælg Til eller Fra. Når den er slået til, vibrerer V800, f.eks. når du starter eller stopper et træningspas, der findes et GPS-signal, eller du når et træningsmål.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm), % af maksimum eller % af pulsreserve. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • Power-indstill.: Vælg Effektvisning, Effekt, rulning gnm., Indstil FTP-værdi eller Kontrollér effektzone-grænser. Indstil, hvordan du ønsker at få vist din effekt, hvor ofte datapunkterne for din effekt skal måles, indstil din FTP-værdi, eller få vist dine effektzone-grænser.
 • GPS-måling: Vælg Fra, Høj nøjagtighed, Middel nøjagtighed eller Strømsparing,langt pas.
 • Når du bruger strømsparetilstand eller stedbaseret automatisk omgang med middel nøjagtighed, kan der ikke anvendes automatisk afbrydelse og rutevejledning.

  Når du bruger strømsparetilstand under cykling vises din aktuelle hastighed ikke.

 • Sportsspecifik trykfølsomhed: Vælg Fra, Blødt, Normalt, Højt eller Meget kraftigt. Indstil, hvor hårdt du skal berøre displayet, når du bruger trykbevægelser.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er flere oplysninger om kalibrering af skosensoren under Polar Skosensor Bluetooth® Smart

Skosensor kalibrering er kun synlig, hvis en skosensor er blevet parret.

 • Kalibrer højde:Indstil den korrekte højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.

Højdekalibrering er kun synlig, når sportsprofilindstillinger åbnes fra førtræningstilstand.

 • Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil).
 • Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pauseTil, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig.

GPS-måling skal stå på høj nøjagtighed for at bruge automatisk pause.

 • Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance, Omgangs-varighed eller Sted-baseret. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, efter hver omgang er taget. Hvis du vælger Sted-baseret, tages en omgang altid ved startpunktet af dit træningspas.

GPS-måling skal stå på høj nøjagtighed for at bruge positionsbaseret automatisk omgang. Positionsbaseret automatisk omgang aktiveres, hvis GPS fix er klar ved start af et træningspas (og positionsbaseret automatisk omgang er slået til i sportsprofilindstillinger, og GPS står på Høj nøjagtighed). Senere tilføjede POI'er medregnes ikke (vedrørende automatisk omgang). Der kan være adskillige POI'er under én træning, men kun ét sted starter automatisk omgang (dette punkt er startpunktet), og du skal passere uden for 10 meter-området af Startpunkt og vende tilbage til det for at få den automatiske omgang gemt.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.