Du er her: Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger

For at få vist og redigere dine generelle indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger indeholder:

 • Par og synkronisér
 • Flytilstand
 • Knaplyde
 • Knaplås
 • Touchfølsomhed
 • Enheder
 • Sprog
 • Jeg har mit produkt på
 • Farve af træningsvisning
 • Om dit produkt

Par og synkroniser

 • Par ny enhed: Par pulsmålere, løbesensorer, cykelsensorer og mobilenheder med din V800.
 • Parrede enheder: Få vist alle de enheder, du har parret med din V800. Disse kan omfatte pulsmålere, løbesensorer, cykelsensorer og mobile enheder.
 • Synkroniser data: Synkroniser data med Flow-app. Synkroniser data vises, efter du har parret din V800 med en mobil enhed.

Flytilstand

Vælg Til eller Fra.

Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra enheden. Du kan stadigvæk bruge den til at indsamle aktivitet, men du kan hverken bruge den i træningspas med en pulsmåler eller synkronisere dine data til mobilappen Polar Flow, fordi Bluetooth® Smart er deaktiveret.

Trykfølsomhed i tidstilstand

Vælg Fra, Blødt, Normalt, Højt eller Meget kraftigt. Indstil, hvor hårdt du skal berøre displayet, når du bruger trykbevægelser.

Knaplås

Vælg Manuel lås eller Automatisk lås. Under Manuel lås kan du låse knapperne manuelt fra Hurtigmenu. Under Automatisk lås slås knaplåsen automatisk til efter 60 sekunder.

Touchfunktionen kan bruges, når knaplåsen er slået til.

Touchfølsomhed

Vælg Fra, Blødt touch, Normalt touch eller Kraftigt touch. Indstil, hvor hårdt du skal berøre displayet, når du bruger touchbevægelser.

Enheder

Vælg metriske (kg, cm, °C) eller britiske (lb, ft,°F). Indstil de enheder, der bruges til at måle vægt, højde, distance, hastighed og temperatur.

Sprog

Som standard leveres V800 kun på engelsk. Der kan tilføjes andre sprog i Flow-webservicen. Hvis du vil tilføje et andet sprog, skal du gå ind på polar.com/flow og logge ind. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre, vælg Produkter og derefter V800 Indstillinger. Vælg det ønskede sprog på listen, og synkronisér med din V800. Du kan vælge mellem følgende sprog: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Português, 简体中文, Suomi eller Svenska.

Jeg har mit produkt på

Jeg har mit produkt på : Vælg Venstre hånd eller Højre hånd.

Farve af træningsvisning

Vælg Mørk eller Lys. Skift displayfarven af din træningsvisning. Når der vælges Lys, har træningsvisningen en lys baggrund med mørke tal og bogstaver. Når der vælges Mørk, har træningsvisningen en mørk baggrund med lyse tal og bogstaver.

Om dit produkt

Kontrollér enheds-ID'et af din V800 samt firmwareversionen og HW-modellen.