Du er her: Sensorer > Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart

Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart

Par en kadencesensor med V800

Kontrollér, at kadencesensoren er korrekt installeret. For yderligere oplysninger om installation af kadencesensoren henvises der til brugervejledningen til kadencesensoren.

En kadencesensor kan parres med din V800 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. V800 går i gang med at søge efter din kadencesensor. Drej pedalen rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Enheds-ID'et Par Polar KAD xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når parringen er udført.
 5. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1 eller Cykel 2. Bekræft med START.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. V800 går i gang med at søge efter kadencesensoren. Drej pedalarmen rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Når kadencesensoren er fundet, vises der Polar KAD xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når parringen er udført.
 6. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1 eller Cykel 2. Bekræft med START.