Du er her: Vigtige oplysninger > Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger

Polar-træningsenheden V800 viser dine præstationsindikatorer. Træningsenheden er udformet til at indikere niveauet af fysiologisk belastning og restitution under og efter et træningspas. Den måler puls, hastighed og distance. Den måler også løbekadence, når den bruges med en Polar skosensor Bluetooth® Smart og cykelkadence, når den bruges med en Polar kadencesensor Bluetooth® Smart. Ingen anden brug er tilsigtet eller antydet.

Træningsenheden bør ikke bruges til at opnå miljømæssige målinger, der kræver faglig eller industriel nøjagtighed.

Interferens under træning

Elektromagnetisk interferens og træningsudstyr

Der kan muligvis opstå forstyrrelser i nærheden af elektriske apparater. WLAN-basestationer kan også forårsage forstyrrelser, når du træner med træningsenheden. Bevæg dig væk fra mulige forstyrrende kilder for at undgå fejlaflæsninger eller forkerte opførsler.

Træningsudstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, f.eks. LED-displays, motorer og elektriske bremser, kan af og til give forstyrrende signaler. Prøv følgende for at komme uden om disse problemer:

 1. Fjern pulsbæltet fra brystet, og brug træningsudstyret som normalt.
 2. Bevæg træningsenheden rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke længere viser tilfældige data, eller hvor hjertesymbolet ikke længere blinker. Interferens er ofte stærkest lige foran udstyrets displaypanel, mens der på siderne af displayet er relativt få forstyrrelser.
 3. Tag pulsbæltet på igen, og lad træningsenheden blive i det interferensfrie område så meget som muligt.

Hvis træningsenheden stadig ikke kan fungere sammen med træningsudstyret, kan udstyret være for elektrisk støjende til trådløs pulsmåling. Få yderligere oplysninger under www.polar.com/support.

Dele af V800 er magnetiske. Den kan tiltrække metalliske materialer, og der kan opstå interferens mellem dens magnetfelt og et kompas. For at undgå interferens anbefales det at have kompasset på den ene arm (ved brystniveau) og din V800 på håndleddet af den anden arm. Anbring ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær V800, da informationen på disse kan blive slettet.

Minimering af risici under træning

Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, anbefales det, at du besvarer følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram.

 • Har du været fysisk inaktiv i de sidste 5 år?
 • Har du forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal?
 • Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin?
 • Har du tidligere haft åndedrætsproblemer?
 • Har du symptomer på nogen form for sygdom?
 • Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling?
 • Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater?
 • Ryger du?
 • Er du gravid?

Bemærk, at ud over træningsintensiteten kan hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt, osv. samt visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet.

Bemærk! Hvis du har en pacemaker, defibrillator eller andre indopererede elektroniske apparater, kan du bruger Polar-produkter. I teorien bør der ikke kunne opstå interferens hos en pacemaker forårsaget af Polar-produkter. I praksis findes der ingen rapporter, der antyder, at nogen nogensinde har oplevet interferens. Vi kan dog ikke udstede en officiel garanti for, at vores produkter er velegnede med alle pacemakere eller andre indopererede anordninger, som f.eks. defibrillatorer, på grund af den tilgængelige mangfoldighed af anordninger. Hvis du bliver i tvivl eller oplever en eller anden form for mærkelig følelse, mens du bruger Polar-produkter, bedes du henvende dig til din læge eller kontakte fabrikanten af den indopererede elektroniske anordning for at fastslå, om det er sikkert for dig.

Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen over materialer i Tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med pulsmåleren kan den bæres uden på en t-shirt, men denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse.

Din sikkerhed er vigtig for os. Formen af Polar skosensor Bluetooth® Smart er udformet til at minimere risikoen for, at den sætter sig fast i noget. Under alle omstændigheder bør du være forsigtig, når du f.eks. løber med skosensoren gennem et buskads.

Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at farven på pulssensorens overflade smitter af og muligvis sætter pletter på tøj. Hvis du bruger parfume, selvbruner/solcreme eller insektbalsam på din hud, skal du sikre dig, at det ikke kommer i kontakt med træningsenheden eller pulsmåleren. Undgå tøj med farver, der kan smitte af på træningsenheden (især træningsenheder med lyse/klare farver), når de bæres sammen.