Du er her: Vigtige oplysninger > Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

  • Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producentens fortsatte udviklingsprogram.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri.

Dette produkt er beskyttet af følgende patenter: Andre patenter under behandling.

Fremstillet af:

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FI-90440 KEMPELE

Tlf +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.com

2.9 DA 7/2021