Du er her: Funktioner > Svømmemetrik (Svømning i bassin)

Svømmemetrik (Svømning i bassin)

Svømmemetrik hjælper dig med at analysere hvert svømmepas og følge op på din præstation og udvikling på længere sigt. Metrikken registrerer din svømmedistance, tid og tempo samt svømmetagsfrekvens og identificerer desuden din svømmestil. Ved hjælp af SWOLF-resultatet kan du derudover forbedre din svømmeteknik.

For at opnå den mest nøjagtige information skal du sørge for at indstille den hånd, du bærer V800 på. Dette kan indstilles under Generelle indstillinger på din V800.

Svømmemetrik er kun tilgængelig i profilen for svømning i bassin. For at opnå profilen for svømning i bassin skal du som minimum have 1.2 firmware på din V800.

Svømmestile

V800 genkender din svømmestil og beregner stilspecifik metrik samt totaler for hele dit pas.

V800 genkender følgende stile:

 • Crawl
 • Rygcrawl
 • Brystsvømning
 • Butterfly

Tempo og distance

Tempo- og distancemålingerne er baseret på bassinlængde, og for at opnå nøjagtige data skal du derfor altid sørge for at have indstillet den korrekte bassinlængde. V800 genkender, hvornår du drejer, og bruger denne information til at give dig nøjagtigt tempo og distance.

Svømmetagsfrekvens

Din svømmetagsfrekvens fortæller, hvor mange svømmetag du tager i minuttet eller pr. bassinlængde. Den kan bruges til at finde ud af mere om din svømmeteknik, rytme og tidstagning.

Swolf

SWOLF (forkortelse af svømning og golf) er et indirekte effektivitetsmål. SWOLF beregnes ved at summere den tid og den mængde svømmetag, det tager dig at svømme en bassinlængde. For eksempel 30 sekunder og 10 svømmetag for at svømme en bassinlængde svarer til et SWOLF-resultat på 40. Generelt kan det siges, at jo lavere din SWOLF er for en bestemt distance og stil, des mere effektiv er du.

SWOLF er meget individuel og bør dermed ikke sammenlignes med SWOLF-resultater, andre personer har svømmet. Det er nærmere et personligt værktøj, der kan hjælpe dig med at forbedre og finjustere din teknik samt finde en optimal effektivitet for forskellige stile.

Vælg bassinlængde

Det er vigtigt, at du vælger den korrekte bassinlængde, da det påvirker beregningen af tempo, distance og svømmetagsfrekvens samt dit SWOLF-resultat. Standardlængderne er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også indstille den manuelt til en brugerdefineret længde. Den mindste længde, der kan vælges, er 20 meter/yard.

Den valgte bassinlængde vises i førtræningstilstand. For at ændre den derfra skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne hurtigmenuen for Sportsprofiler, vælge Bassinlængde og indstille den korrekte længde. Den kan også ændres under Indstillinger > Sportsprofiler > Svømme i bassin > Bassinlængde.

Start et svømmepas i et bassin

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand, og rul ned til profilen for svømning i bassin
 2. Kontrollér, at bassinlængden er korrekt (vises på displayet).
 3. Tryk på START for at begynde træningsmålingen.

Efter din svømning

I træningsopsummeringen på din V800 vil du se

 • Gennemsnitligt og maksimalt tempo (tempo/100 meter eller tempo/100 yard).
 • Omgangsinformation
 • Opsummering efter svømmestil, som omfatter:

  • Svømmetid
  • Gennemsnitlig og maksimal puls (hvis der anvendes en H7 pulsmåler)
  • Gennemsnitlig og maksimalt tempo (tempo/100 meter eller tempo/100 yard)
  • Gennemsnitligt svømmetag (svømmetag/bassinlængde og svømmetag/minut)

Efter dit pas kan du se en detaljeret udspecificering af din svømning i Flow-webservicen.