Du er her: Kom i gang > Knapfunktioner, bevægelser og menustruktur

Knapfunktioner og menustruktur

V800 har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Derudover indeholder V800 også touchbevægelser. De udføres ved at berøre V800-displayet og giver mulighed for at vise information på displayet eller udføre funktioner under træning.

Se tabellerne herunder for at finde ud af hvilke funktioner, knapperne har i forskellige tilstande.

Knapfunktioner

Tidsvisning og menu

LYS TILBAGE START OP NED TOUCH
 • Tænd displayets lys
 • Tryk og hold nede for at åbne Hurtigmenu
 • Afslut menuen
 • Vend tilbage til det forrige niveau
 • Lad indstillingerne være uændrede
 • Annullér valg
 • Tryk og hold nede for at vende tilbage til tidsvisning fra menuen
 • Tryk og hold nede for at synkronisere med Flow-app i tidsvisning
 • Bekræft valg
 • Åbn førtræningstilstand
 • Åbn det valg, der vises på displayet
 • Gå gennem valglister
 • Justér en valgt værdi
 • Tryk og hold nede for at skifte displayvisningen
 • Gå gennem valglister

 • Juster en valgt værdi

 • Få vist din restitutionsstatus i tidsvisning

Førtræningstilstand

LYS TILBAGE START OP NED TOUCH
 • Tryk og hold nede for at åbne sportsprofilindstillinger
 • Vend tilbage til tidsvisning
 • Start et træningspas
 • Gå gennem sportslister
 • Gå gennem sportslister

 

Under træning

LYS TILBAGE START OP NED TOUCH
 • Tænd displayets lys
 • Tryk og hold nede for at åbne Træning Hurtigmenu
 • Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang
 • Tryk og hold nede i 3 sekunder for at standse træningsmålingen
 • Åbn overgangstilstand under multisportstræning
 • Tryk og hold nede for at slå zonelås til/fra
 • Fortsæt en midlertidigt afbrudt træningsmåling
 • Tryk for at tage en omgang
 • Skift træningsvisning
 • Skift træningsvisning
 • Tag en omgang/Skift træningsvisning/ Aktivér baggrundslys*

*Du kan brugertilpasse touch-funktionerne i dine Sportsprofil-indstillinger på webtjenesten Polar Flow.

Trykbevægelser

Trykbevægelsen giver dig mulighed for at se information på displayet eller udføre funktioner under træning. Med trykbevægelsen kan du se din restitutionsstatus i tidsvisning eller tage en omgang, ændre træningsvisningen eller aktivere baggrundslyset under træning. Bevægelserne udføres at give displayet et fast tryk. Det er ikke nok bare at berøre det let. Du kan trykke temmeligt hårdt på displayet med to fingre. Glasset går ikke i stykker med et fast tryk.

Indstillingen af den sportsspecifikke trykfølsomhed giver dig mulighed for at justere følsomheden, så den passer bedst til de forskellige sportsgrene. For at ændre den sportsspecifikke trykfølsomhed (hvor hårdt du skal trykke under et træningspas) skal du gå ind under Indstillinger > Sportsprofiler, og under den sportsgren, du ønsker at redigere, skal du vælge Sportsspecifik trykfølsomhed. For at ændre trykfølsomheden i tidstilstand (hvor hårdt du skal trykke for at se din restitutionsstatus) skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger > Trykfølsomhed i tidstilstand. Prøv de forskellige følsomheder for at finde ud af hvilken af dem, der virker bedst for dig i de forskellige sportsgrene, og hvilken indstilling, der er bedst at bruge i tidstilstand. Følsomheden kan indstilles til Blødt, Normalt, Hårdt, Meget kraftigt eller Fra.

Den sportsspecifikke trykfølsomhed kan også ændres under et træningspas i Hurtigmenu. Tryk på LYS og hold den nede, og vælg Sportsspecifik trykfølsomhed.

Du kan brugertilpasse trykfunktionerne i dine Sportsprofil-indstillinger på webservicen Polar Flow.

HeartTouch

Med HeartTouch-funktionen kan du nemt få vist klokkeslættet, aktivere baggrundslyset eller se din forrige omgang. Du skal blot berøre din pulsmåler med din V800. Det er ikke nødvendigt at trykke på nogen knap. Du kan redigere HeartTouch-funktionerne i Sportsprofil-indstillingerne på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler

Menustruktur

Åbn menuen og gennemgå den ved at trykke på OP eller NED. Bekræft valg med knappen START, og vend tilbage med knappen TILBAGE.

I menuen kan du finde:

 • Favoritter
 • Timere
 • Tests
 • Indstillinger
 • Dagbog
 • Dagens aktivitet
 • Status

 

Favoritter

Menuen Favoritter indeholder:

 • Løbstempo, ruter og træningsmål, du har gemt som favoritter på Flow-webservicen.

Få flere oplysninger under Favoritter

Timere

Menuen Timere indeholder:

 • Stopur
 • Nedtællingstimer
 • Intervaltimer

Tests

Menuen Tests indeholder:

 • Ortostatisk test
 • Konditionstest
 • Hoppetest
 • RR-måling

Få flere oplysninger under Funktioner

Indstillinger

I Indstillinger kan du redigere:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske indstillinger
 • Generelle indstillinger
 • Urindstillinger

Få flere oplysninger under Indstillinger

Dagens aktivitet

Det daglige aktivitetsmål, du får fra Polar V800, er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde i indstillingerne af Dagligt aktivitetsmål i Flow-webservicen.

Dit daglige aktivitetsmål vises med en aktivitetslinje. Aktivitetslinjen fyldes op, når du når dit daglige mål. I Dagens aktivitet kan du se de detaljerede oplysninger om din aktivitet (aktivitetstid, kalorier og skridt) samt muligheder for at nå dit daglige aktivitetsmål.

Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling

Status

Menuen Status indeholder:

Få flere oplysninger under Status

Dagbog

Under Dagbog kan du se en ugevisning. Vælg en dag for at se alle passene fra den dag samt træningsopsummeringen af hvert pas og de tests, du har taget. Du kan også se dine planlagte træningspas.