Du er her: Træning > Funktioner under træning

Funktioner under træning

Skift sportsgren under et træningspas med multisport

Tryk på TILBAGE, og vælg den sportsgren, du ønsker at skifte til. Bekræft dit valg med START.

Tag en omgang

Tryk på START for at måle en omgang. Du kan også måle en omgang ved at berøre displayet, hvis du har indstillet det under sportsprofilindstillingerne på Flow-webservicen. Omgange kan også udføres automatisk. Under sportsprofilindstillinger skal du indstille Automatisk omgang til Omgangsdistance, Omgangs-varighed eller Sted-baseret. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distancen indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, efter hver omgang er taget. Hvis du vælger Sted-baseret, tages en omgang altid ved startpunktet af dit træningspas.

Skift sportsspecifik trykfølsomhed

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Sportsspecifik trykfølsomhed på listen, og vælg Blødt, Normalt, Højt, Meget kraftigt eller Fra for at tilpasse følsomheden, så den passer bedst til din aktuelle sportsgren.

Lås en pulszone

Tryk på START og hold den nede for at låse den pulszone, du befinder dig i. For at låse/låse op for zonen skal du trykke på START og holde den nede. Hvis din puls bevæger sig uden for den låste zone, får du besked via lyd- og vibrationsfeedback.

Skift interval under en interval træning

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Start næste interval fra listen, og tryk på START (hvis der vælges manuel intervalændring, når træningen oprettes). Hvis der vælges automatisk, ændres intervallet automatisk, når du har afsluttet et interval.

Vis hurtigmenu

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Du kan ændre visse indstillinger uden at afbryde dit træningspas midlertidigt. Få flere oplysninger under Hurtigmenu

Slå baggrundslyset til konstant

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Slå baggrundslys til på listen, og tryk på START. Når det er slået til, forbliver baggrundslyset konstant tændt, når du trykker på LYS. Bemærk, at batteriets levetid forkortes, når denne funktion anvendes.

Slå positionsguide til

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Slå positionsguide til, og Indstil målpunkt vises. Vælg Startpunkt (standard) . Du kan ændre målpunktet ved at vende tilbage til Hurtigmenu og vælge Skift målpunkt. Der skal gemmes mindst ét POI under dit træningspas, for at du kan ændre målpunktet. Positionsguide bruges af funktionen Tilbage til start, som fører dig til dit startpunkt eller et POI. For yderligere oplysninger henvises der til Tilbage til start

Gem POI (interessepunkt)

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Slå positionsguide til på listen, og tryk på START. Vælg Gem nyt POI på listen, og tryk på START for at gemme din aktuelle placering som et POI.

Nedtællingstimer

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Nedtællingstimer på listen, og tryk på START. Vælg Indstil timer, og indstil nedtællingstiden, og tryk på START for at bekræfte.

Intervaltimer

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Intervaltimer på listen, og tryk på START. Vælg Start X.XX km / XX:XX for at bruge en tidligere indstillet timer, eller opret en ny timer i Indstil timer:

  1. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret:
    • Tidsbaseret: Definér minutter og sekunder for timeren, og tryk på START.
    • Distancebaseret: Indstil distancen for timeren, og tryk på START.
  2. Indstil anden timer? vises. Vælg Ja for at indstille en anden timer.
  3. Vælg bagefter Start X.XX km / XX:XX , og tryk på START.

Automatisk pause

Når du starter eller stopper med at bevæge dig, starter og stopper din V800 automatisk træningsmåling. GPS-måling skal indstilles til høj nøjagtighed, eller du skal have en Polar hastighedssensor Bluetooth® Smart, for at automatisk pause virker. Slå automatisk midlertidig afbrydelse til eller fra i Hurtigmenu eller i sportsprofilindstillinger. Få flere oplysninger under Sportsprofilindstillinger

HeartTouch

Før V800 tæt på din pulsmåler for at aktivere HeartTouch-funktionen. Du kan indstille funktionen til: fra, aktivere baggrundslyset, vise forrige omgang eller vise klokkeslættet. HeartTouch-funktionen virker kun med H7-pulsmåleren. Du kan redigere HeartTouch-funktionerne i sportsprofil-indstillingerne på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler