Du er her: Vigtige oplysninger > Udskiftning af pulsmålerens batteri

Udskiftning af pulsmålerens batteri

Følg nedenstående anvisninger omhyggeligt for selv at udskifte pulsmålerens batteri:

Når du udskifter batteriet, bør du kontrollere, at pakningen ikke er beskadiget. I så fald bør du udskifte den med en ny. Pakninger/batterisæt kan fås hos veludstyrede Polar-forhandlere og autoriserede Polar-servicecentre. I USA og Canada kan du få pakninger hos autoriserede Polar-servicecentre. I USA kan man også få sæt med pakninger/batteri på www.shoppolar.com.

Når du håndterer et nyt, helt opladet batteri, skal du undgå at røre ved begge sider samtidigt, med metal- eller elektrisk ledende værktøj, som for eksempel en pincet. Dette kan kortslutte batteriet og få det til at aflade hurtigere. Normalt beskadiger en kortslutning ikke batteriet, men det kan formindske kapaciteten og batteriets levetid.

H7

  1. Brug en mønt til at åbne batteridækslet ved at dreje den mod uret til OPEN (Åbn).
  2. Indsæt batteriet (CR 2025) i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. Sørg for, at pakningen sidder i rillen, for at sikre vandtæthed.
  3. Tryk dækslet tilbage i sendermodulet.
  4. Brug mønten til at dreje dækslet med uret til CLOSE (Luk).

H10

  1. Løft batteriet åbent med et lille fladt værktøj.
  2. Tag det gamle batteri ud af batteridækslet.
  3. Isæt det nye batteri (CR2025) i dækslet, så den negative (-) side vender udad.
  4. Anbring fremspringet på batteridækslet ud for rillen på senderen, og tryk batteridækslet på plads. Du burde høre et klik.

Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med den forkerte type.