Du er her: Kom i gang > Parring

Parring

Sensorer, der er kompatible med V800, bruger Bluetooth Smart ® trådløs teknologi. Inden du tager en ny pulsmåler, løbesensor, cykelsensor eller mobil enhed (smartphone, tablet) i brug, skal den parres med din V800. Parringen tager kun nogle få sekunder og sikrer, at din V800 kun modtager signaler fra dine sensorer og enheder og giver mulighed for en gruppetræning, der er fri for forstyrrelser. Sørg for at udføre parringen derhjemme, inden du deltager i en begivenhed eller et løb, for at forhindre forstyrrelser pga. datatransmission.

Par en pulsmåler med V800

En pulsmåler kan parres med din V800 på to måder:

 1. Tag din pulsmåler på, og tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. Strejf din sensor med V800 for at parre bliver vist. Strejf din pulsmåler med V800, og vent på, at den bliver fundet.
 3. Enheds-ID'et Par Polar H7 xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. V800 går i gang med at søge efter din pulsmåler.
 3. Når pulsmåleren er fundet, vises enheds-ID'et Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Når du bruger en H7 pulsmåler, kan V800 muligvis detektere din puls gennem GymLink-transmission, inden du har parret den. Sørg for, at du har parret din pulsmåler, inden du påbegynder træningen.

Par en skosensor, hastigheds- eller kadencesensor med V800

Inden du parrer en skosensor, kadencesensor eller hastighedssensor skal du sørge for, at de er installeret korrekt. Se deres brugervejledning for yderligere oplysninger om installation af sensorerne.

En sensor kan parres med din V800 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. V800 går i gang med at søge efter din sensor.

  • Skosensor: Strejf din skosensor med V800, og vent på, at den bliver fundet.
  • Kadencesensor: Drej pedalarmen rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
  • Hastighedssensor: Drej pedalerne rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Enheds-ID'et Par Polar LØB/KAD/HST xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. V800 går i gang med at søge efter din sensor.
 3. Når pulsmåleren er fundet, vises enheds-ID'et Polar LØB/KAD/HST xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

For yderligere oplysninger om parring af specifikke sensorer henvises der til Sensorer

Par Balance-vægt med V800

En Polar Balance-vægt kan parres med din V800 på to måder:

 1. Træd op på vægten. Displayet viser din vægt.
 2. Efter en biplyd begynder Bluetooth-ikonet på vægtens display at blinke, hvilket betyder, at der nu er forbindelse. Vægten er klar til at blive parret med din V800.
 3. Tryk på TILBAGE-knappen og hold den nede i 2 sekunder på din V800. Vent, til displayet angiver, at parringen er udført.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. V800 går i gang med at søge efter din vægt.
 3. Træd op på vægten. Displayet viser din vægt.
 4. Når vægten er fundet, vises enheds-id'et Polar scale xxxxxxxx på din V800.
 5. Tryk på START, der vises Parring.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

Vægten kan parres med 7 forskellige Polar-enheder. Når antallet af parrede enheder er højere end 7, vil den første parring blive fjernet og erstattet.

Par en mobil enhed med V800

Inden du parrer en mobil enhed, bør du oprette en Polar-konto, hvis du ikke allerede har en, og downloade Flow-app fra App Store eller Google Play. Du skal også sørge for at have downloadet og installeret FlowSync-software på din computer fra flow.polar.com/start , og at du har registreret din V800 i Flow-webtjenesten.

Inden du forsøger en parring, bør du sørge for, at din mobile enhed har Bluetooth slået til, og at flytilstanden ikke er slået til.

Sådan parres en mobil enhed:

 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto.
 2. Vent på, at produkttilslutningen vises på din mobile enhed (Søger efter V800) vises.
 3. I tidsvisningen i V800 skal du trykke på TILBAGE og holde den nede.
 4. Opretter forbindelse til enhed vises, efterfulgt af Opretter forbindelse til applikation.
 5. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast den pinkode, der vises på din V800.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto.
 2. Vent på, at produkttilslutningen vises på din mobile enhed (Venter på V800) vises.
 3. I V800 skal du gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par og synkroniser mobilenhed og trykke på START.
 4. Tryk på START, Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 5. Godkend anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast den viste PIN-kode på din V800.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

Slet en parring

Sådan sletter du en parring med en sensor eller mobil enhed:

 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Parrede enheder, og tryk på START.
 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på START.
 3. Slet parring? vises. Vælg Ja og tryk på START.
 4. Parring slettet vises, når du er færdig.