Du er her: Indstillinger > Fysiske indstillinger

Fysiske indstillinger

For at få vist og redigere dine fysiske indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Fysiske indstillinger. Det er vigtigt, at du angiver de nøjagtige fysiske indstillinger, især når du indstiller din vægt, højde, fødselsdato og dit køn, da disse påvirker nøjagtigheden af måleværdierne, som f.eks. pulszonegrænserne og kalorieforbrændingen.

Fysiske indstillinger indeholder:

 • Vægt
 • Højde
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Træningsbaggrund
 • Maksimumpuls
 • Hvilepuls
 • VO2max

Vægt

Angiv din vægt i kilogram (kg) eller pund (lb).

Højde

Angiv din højde i centimeter (metriske) eller i fod og tommer (britiske).

Fødselsdato

Angiv din fødselsdag. Rækkefølgen for datoindstillingerne afhænger af den tidsvisning og det datoformat, du har valgt (24t: dag - måned - år / 12t: måned - dag - år).

Køn

Vælg Mand eller Kvinde.

Træningsbaggrund

Træningsbaggrund er en vurdering af dit langvarige fysiske aktivitetsniveau. Vælg det alternativ, der bedst beskriver den samlede mængde og intensiteten af din fysiske aktivitet i løbet af de seneste tre måneder.

 • Sjælden (0-1t/uge: Motion er ikke en fast bestanddel af dit liv. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder.
 • Regelmæssig (1-3t/uge): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks. 5-10 km eller 3-6 mil om ugen eller bruger 1-3 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet.
 • Ofte (3-5t/uge): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks. 20-50 km/12-31 mil om ugen eller bruger 3-5 timer pr. uge på lignende fysiske aktiviteter.
 • Hård (5-8t/uge): Du træner mindst 5 gange om ugen ved høj intensitet, og du deltager muligvis ind imellem i massesportsbegivenheder.
 • Semi-pro (8-12t/uge): Du træner med høj intensitet næsten hver dag, og du træner for at forbedre formen til konkurrencer.
 • Pro (>12t/uge): Du er udholdenhedsatlet. Du træner hårdt for at forbedre formen til konkurrencer.

Flow-webservicen overvåger din træningsmængde hver uge. Hvis din træningsmængde har ændret sig, foreslår den, at du opdaterer din træningsbaggrund baseret på dine seneste 14 ugers træning.

Maksimumpuls

Indstil din maksimumpuls, hvis du kender din aktuelle maksimale pulsværdi. Din aldersberegnede maksimale pulsværdi (220-alder) vises som standardindstilling, når du indstiller denne værdi for første gang.

HRmax bruges til at beregne energiforbrug med. HRmax er det højeste antal hjerteslag i minuttet under maksimal fysisk anstrengelse. Den mest nøjagtige metode til fastsættelse af din individuelle HRmax er at udføre en maksimal træningsstresstest i et laboratorium. HRmax er også afgørende, når du bestemmer træningsintensiteten. Den er individuel og afhænger af alder og arvemæssige faktorer.

Hvilepuls

Indstil din hvilepuls

En persons hvilepuls (HRrest) er det laveste antal hjerteslag i minuttet (bpm), når vedkommende er helt afslappet og uden forstyrrelser. Alder, konditionsniveau, genetik, sundhedsstatus og køn påvirker HRrest. HRrest reduceres som resultatet af kardiovaskulær tilstand. En normal værdi for en voksen person er 60-80 bpm, men for topatleter kan den endda være under 40 bpm.

Vo2max

Indstil din VO2max.

Der findes en tydelig forbindelse mellem kroppens maksimale iltoptagelse (VO2max) og hjertelungekonditionen, da vævets iltforsyning afhænger af hjertelungefunktionen. VO2max (maksimal iltoptagelse, maksimal aerob styrke) er den maksimale frekvens, ved hvilken ilt kan bruges af kroppen under maksimal træning; den er direkte relateret til hjertets maksimale kapacitet til at levere blod til musklerne. VO2max kan måles eller forudsiges gennem konditionstests (f.eks. maksimale træningstests, submaksimale træningstests, Polar konditionstest). VO2max er en god indikator for hjertelungekondition og en god forudsigelse af præstationsevnen under udholdenhedsbegivenheder, som f.eks. distanceløb, cykling, langrend og svømning.

VO2max kan enten angives som milliliter i minuttet (ml/min = ml ■ min-1), eller denne værdi kan divideres med personens kropsvægt i kilogram (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).