Du er her: Funktioner > Barometer

Barometer

Barometerfunktionerne omfatter:

  • Højde, opstigning og nedstigning
  • Temperatur under træning (kan vises på displayet)
  • Hældningsmåler (kræver Hastighedssensor Bluetooth® Smart)

V800 måler højden med en atmosfærisk lufttryksensor og omdanner det målte lufttryk til en højdemåling. Dette er den mest nøjagtige måde til at måle højde og højdeændringer (opstigning / nedstigning) på efter kalibrering. Opstigning og nedstigning vises i meter/fod. Stejlhed op/ned ad bakke vises i procenter og grader og kan kun ses under træning, når du bruger en Hastighedssensor Bluetooth® Smart, mens du cykler.

For at sikre en nøjagtig højde skal den kalibreres, hver gang der er en tilgængelig pålidelig reference, som f.eks. en tinde eller et topografisk kort, eller ved havets overflade. Kalibreringen kan også indstilles til automatisk. Dette er især nyttigt, hvis et træningspas altid startes i det samme miljø. Trykvariationer pga. vejrforhold, eller indendørs aircondition, kan påvirke højdemålinger.

Den viste temperatur er temperaturen af din V800. Når du bærer V800 på håndleddet, påvirker varmen fra din krop temperaturmålingen. For at opnå en nøjagtig måling af lufttemperaturen bør du tage V800 af håndleddet i 15-20 minutter.

Højden kalibreres automatisk med GPS, og højden vises i gråt, indtil den er kalibreret. For at opnå de mest nøjagtige højdemålinger anbefales det altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din reelle højde. Manuel kalibrering kan udføres i førtræningsvisningen eller i hurtigmenuen for træningsvisning. Der er yderligere oplysninger under Hurtigmenu