Du er her: Funktioner > Smart Coaching > Aktivitetsmåling

Aktivitetsmåling

V800 måler din aktivitet med et internt 3D-accelerometer, der registrerer dit håndleds bevægelser. Funktionen analyserer hyppigheden, intensiteten og uregelmæssigheden af dine bevægelser sammen med din fysiske information, hvormed du kan se, hvor aktiv du er uden for dine træningspas.

Du får et dagligt aktivitetsmål og vejledning til, hvordan du når dit mål. V800 minder dig også om at rejse dig og komme i bevægelse, når du har siddet stille for længe. Se dataene på din V800 eller Polar Flow App.

Det daglige aktivitetsmål, du får fra Polar V800, er baseret på de globale fysiske anbefalinger til aktivitet i forbindelse med aktiviteter af moderat og kraftig intensitet samt resultater af undersøgelser om de negative virkninger det kan have på dit helbred, hvis du sidder for meget ned. Det daglige aktivitetsmål, du får fra V800, kan faktisk være lidt højere end det, der angives af de fleste anbefalinger. Ud over en times moderat intensitet spiller aktivitet af lav intensitet også en vigtig rolle, når kravene til den daglige aktivitet i V800 skal opfyldes.

Dit daglige aktivitetsmål angives ud fra dine fysiske indstillinger og din typiske dag. Hvis du f.eks. arbejder på et kontor, forventes det, at du når ca. fire times aktivitet af lav intensitet i løbet af en almindelig dag. For personer, som står og går meget i løbet af deres arbejdstimer, har V800 højere forventninger.

Aktivitetsdata

V800 udfylder gradvist en aktivitetsbjælke for at angive din udvikling mod dit daglige mål. Du kan se aktivitetslinjen i Dagens aktivitet og, som tilvalg, i tidvisning (skift urdisplayet ved at trykke på OP og holde den nede).

I Dagens aktivitet kan du se, hvor aktiv din dag har været indtil videre, og få vejledning til, hvordan du når dit mål.

  • Aktivitet
    • Aktiv tid: Aktiv tid fortæller dig den akkumulerede tid af kropsbevægelser, der er gode for din krop og dit helbred.
    • Kalorier: Viser, hvor mange kalorier du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale metaboliske aktivitet, der påkræves for at være i live).
    • Skridt: Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt. En grundlæggende anbefaling går ud på at sigte efter 10.000 skridt hver dag eller derover.

    Tryk på START i visningen af Aktivitet for at se, hvordan dine kalorier deles mellem træning, aktivitet og BMR.

  • Mangler: Din V800 giver dig muligheder for at nå dit daglige aktivitetsmål. Den fortæller dig, hvor meget længere du skal være aktiv, hvis du vælger aktiviteter med lav, mellemhøj eller høj intensitet. Du har ét mål, men flere måder at nå det på. Det daglige aktivitetsmål kan nås ved lave, mellemhøje eller høje intensiteter. I V800 betyder 'op' lav intensitet, mens 'gang' betyder moderat intensitet, og 'jogging' betyder høj intensitet. Du kan finde flere eksempler på aktiviteter af lav, mellemhøj og høj intensitet på webservicen Polar Flow og vælge en måde at nå dit mål på.

Advarsel om inaktivitet

V800 holder øje med, om du har været inaktiv for længe i løbet af dagen.

Hvis du har siddet stille i 55 minutter, vises Det er tid til at bevæge sig! . Rejs dig og find din egen måde at være aktiv på. Hvis du ikke er aktiv i de næste fem minutter, får du et stempel om inaktivitet.

Du kan slå advarsel til eller fra under Indstillinger > Generelle indstillinger > Advarsel om inaktivitet.

Både Polar Flow-appen og Polar Flow-webservicen viser dig, hvor mange advarsler om inaktivitet, du har modtaget. På denne måde kan du gennemgå din daglige rutine og foretage ændringer, så du får en mere aktiv livsstil.

Søvninformation i Flow-webservicen og Flow-appen

Hvis du har din V800 på om natten, måler den din søvn. Det er ikke nødvendigt at aktivere sovetilstanden. V800 registrerer automatisk ud fra dine håndledsbevægelser, at du sover.

Din søvn er den længste kontinuerlige hviletid, som finder sted inden for 24 timer, der starter fra kl. 18:00 / 6 om eftermiddagen til den næste dag kl. 18:00 / 6 om eftermiddagen. Mens mindre end 1 times pauser i din søvn ikke stopper søvnberegningen, medtages de ikke i søvntiden. Pauser på over 1 time afbryder beregningen af søvntiden.

Søvntid samt søvnens kvalitet (rolig / urolig) vises på Flow-webservicen og Flow-appen, når V800 er blevet synkroniseret. De perioder, hvor du sover roligt og ikke bevæger dig meget, beregnes som rolig søvn. Perioder, hvor du bevæger dig og skifter stilling, beregnes som urolig søvn. I stedet for blot at opsummere alle perioderne uden bevægelser, lægger algoritmen mere vægt på lange end korte perioder uden bevægelser. Procentdelen af rolig søvn sammenligner den tid, du har sovet roligt, med den samlede søvntid. Rolig søvn er meget individuel og bør fortolkes sammen med søvntiden.

Hvis du kender til mængden af rolig og urolig søvn, får du et indblik i, hvordan du sover om natten, og om det påvirkes af evt. ændringer i din dagligdag. Dette kan muligvis hjælpe dig med at finde måder til at forbedre din søvn og føle dig udhvilet i løbet af dagen.

Aktivitetsdata i Flow App

Med Polar Flow-mobilappen kan du følge og analysere dine aktivitetsdata undervejs og få dine data synkroniseret trådløst fra din V800 til Polar Flow-servicen.