Du er her: Funktioner > Sportsprofiler

Sportsprofiler

Giver dig mulighed for at angive alle dine foretrukne sportsgrene og vælge specifikke indstillinger for hver enkelt af dem. Du kan f.eks. oprette brugertilpassede visninger for hver enkelt sportsgren, du ønsker at udføre, og vælge de data, der skal vises under træningen: blot din puls eller bare hastighed og distance – hvad end, der passer bedst til dig og dine træningsbehov og -krav.

Der er som standard seks sportsprofiler på din V800. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsprofiler på din sportsliste samt redigere dem og eksisterende profiler. Din V800 kan indeholde højst 20 sportsprofiler. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Flow-webservicen overføres de første 20 på listen til din V800 under synkronisering.

Du kan ændre rækkefølgen af dine sportsprofiler ved at trække og indsætte dem. Vælg den sportsgren, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.

Tilføj en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg sportsgrenen fra listen.
 4. Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

Redigér en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Redigér under den sportsgren, du ønsker at redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende oplysninger:

Træningsvisninger

Vælg hvilke oplysninger, du ønsker at se i dine træningsvisninger under træningspassene. Du kan have i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på blyantikonet på en eksisterende visning for at redigere den, eller tilføj en ny visning. Du kan vælge mellem et og fire elementer til din visning fra seks kategorier:

Tid

Miljø

Kropsmåling

Distance

Hastighed

Kadence

 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Tid sidste omg.
 • Højde
 • Samlet opstign.
 • Samlet nedstign.
 • Hældning op
 • Temperatur
 • Aktuel omgang opstig.
 • Aktuel omgang nedstig.
 • Puls
 • Gnm. puls
 • Maksimumpuls
 • Omg. gnm. puls
 • Kalorier
 • ZonePointer
 • Tid i zone
 • RR variation
 • Distance
 • Omgangsdistance
 • Dist. sidste omg.
 • Hastighed/tempo
 • Gennemsnitshastighed/-tempo
 • Maks. hastighed/tempo
 • Omg. hastighed/tempo
 • Løbe-/cykelkadence
 • Gnmsn. løbe-/cykelkadence
 • Løbe-/cykelkadence for aktuel omgang
 • Skridtlængde
 • Gnmsn. skridtlængde

Du kan også aktivere eller deaktivere den akkumulerede pulszonevisning og Tilbage til start-visningen fra disse indstillinger.

Grundlæggende

 • Automatisk omgang (Kan indstilles til varighed, distance eller sted-baseret)
 • Træningslyd
 • Hastigheds-visning
 • Træningspåmindelse (Du modtager en besked efter en indstillet varighed, distance eller en bestemt mængde forbrændte kalorier)

Puls

 • Pulsvisning (Puls i minuttet, % af maksimum, % af pulsreserve)
 • Pulsen er synlig for andre enheder (Andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. træningsudstyr) kan detektere din puls.)
 • Pulszone-indstillinger (Med pulszonerne er det nemt at vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre pulsgrænser. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standard-pulszonegrænser beregnes fra din maksimumpuls.

Bevægelser og feedback

 • Heart Touch
 • Touch
 • Automatisk pause
 • Vibrationsfeedback

GPS og højde

 • GPS-målefrekvens (Strømspare, langt pas anbefales kun til brug i lange pas, der varer over 10 timer. Når du bruger strømsparetilstand, er GPS-dataene ikke så nøjagtige som i tilstand med høj nøjagtighed).
 • Højde

Klik på Gem, når du har afsluttet alle sportsprofilindstillingerne. Tryk på Synkronisér i FlowSync for at synkronisere indstillingerne til din V800.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.