Du er her: Funktioner > R-R-måling

R-R-måling

R-R-målingsfrekvens gemmer RR-intervaller, dvs. intervaller mellem på hinanden følgende hjerteslag. Pulsen ændrer sig ved hvert hjerteslag. Pulsvariationen (HRV) er variationen af RR-intervaller. R-R-målefunktionen giver dig mulighed for at måle RR-intervaller med henblik på undersøgelser eller træning uden at akkumulere træningsdata. Bemærk, at du ikke kan træne med V800, når du bruger R-R-målefunktionen.

Udførelse af R-R-måling

Sådan udføres R-R-måling:

  1. Tag pulsmåleren på og gå ind på Tests > RR-måling > Start måling og tryk på START
  2. Søger efter puls vises. Målingen startes, når Puls fundet vises.
  3. For at stoppe målingen skal du trykke på TILBAGE og holde den nede.

Testresultater

Når du har standset målingen, vises resultatet. Resultatet omfatter:

  • Varighed
  • Starttid
  • Sluttid
  • Minimumpuls
  • Maksimumpuls
  • Gennemsnitspuls

Når du har synkroniseret resultaterne af din R-R-måling til Flow-webservicen, kan du eksportere dem til tjenester fra tredjeparter med henblik på yderligere analyse.