Du er her: Indstillinger > Urindstillinger

Urets indstillinger

For at få vist og redigere dine urindstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Urindstillinger

Urets indstillinger indeholder:

  • Alarm
  • Tid
  • Dato
  • Ugens startdag
  • Urdisplay

Alarm

Indstil alarmgentagelse:Fra, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.

Når alarmen er slået til, vises der et urikon øverst til højre i tidsvisningen.

Tid

Indstil tidsformatet: 24 t eller 12 t.Indstil derefter klokkeslættet.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres klokkeslættet automatisk fra tjenesten.

Dato

Indstil datoen. Indstil også Datoformat. Du kan vælge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres datoen automatisk fra tjenesten.

Ugens startdag

Vælg startdagen for hver uge. Vælg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres ugens startdag automatisk fra tjenesten.

Urets display

Vælg urdisplayet: Dato og tid, Dit navn og tid, Analog eller Stor.