Du er her: Indstillinger > Hurtigmenu

Hurtigmenu

Visse indstillinger kan ændres med en genvejsknap. Du kan åbne Hurtigmenu ved at trykke på LYS og holde den nede i tidsvisning eller træningsvisning. Hurtigmenu indeholder forskellige indstillinger, afhængigt af den visning du åbner den fra.

Tidsvisning

I tidsvisning skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I tidsvisningen Hurtigmenu kan du:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.
 • Alarm: Vælg Fra, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.
 • Flytilstand: Vælg Til eller Fra.

Træningsvisning

I træningsvisning skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I træningsvisningens Hurtigmenu kan du:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.

Bemærk, at der kan udføres touchbevægelser, når knapperne er låst.

 • Indstil baggrundslys: Vælg Til eller Fra.
 • Sportsspecifik trykfølsomhed: Vælg Fra, Blødt, Normalt, Højt eller Meget kraftigt. Indstil, hvor hårdt du skal trykke på displayet, når du bruger trykbevægelser i den sportsprofil, du bruger.
 • Søg efter sensor: Søg efter en pulsmåler, løbesensor eller cykelsensor.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS.
 • Kalibrer højde : Indstil den rette højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.
 • Nedtællingstimer: Slå nedtællingstimeren til. Nedtællingstimeren vises i dens egen træningsvisning, når den er slået til.
 • Intervaltimer: Opret tids- og/eller distancebaserede intervaltimere, så du kan tage nøjagtig tid på trænings- og restitutionsfaser i dine intervaltræningspas.
 • Info om aktuel position: Dette kan kun vælges, hvis GPS er slået til i sportsprofilen.
 • Hvis du vælger Slå positionsguide til, vises Indstil målpunkt. Vælg Startpunkt (standard) . Positionsguide bruges af funktionen Tilbage til start, som fører dig til dit startpunkt eller et POI.

Du kan ændre målpunktet ved at vende tilbage til Hurtigmenu og vælge Skift målpunkt.

Når Positionsguide er slået til, føjes Gem nyt POI til Hurtigmenu.

 • Tryk på START, når Gem nyt POI vises, for at gemme din aktuelle position som et interessepunkt.