Du er her: Vigtige oplysninger > Batterier

Batterier

Polar V800 har et internt batteri, der kan genoplades. Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Du kan oplade og aflade batteriet over 300 gange, inden der sker et bemærkelsesværdigt fald i dets kapacitet. Antallet af opladningscyklusser varierer også alt efter anvendelses- og driftsbetingelserne. Oplad ikke batteriet i V800, når det er vådt. Oplad ikke batteriet ved temperaturer på under -10 °C eller over +50 °C.

Ved afslutningen af produktets levetid opfordrer Polar dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald.

Polar H7 pulsmåler har et batteri, der kan udskiftes af brugeren. For selv at udskifte batteriet bedes du følge de anvisninger omhyggeligt, der er angivet i Udskiftning af pulsmålerens batteri

Batterierne til hastighedssensoren Bluetooth Smart® og kadencesensoren Bluetooth Smart® kan ikke udskiftes. Polar har udformet sensorerne, så de er forseglet, for at maksimere den mekaniske levetid og driftssikkerhed. Sensorerne indeholder batterier med lang levetid. For at købe en ny sensor bedes du kontakte et autoriseret Polar-servicecenter eller en forhandler.

Der er information om batteriet til Polar skosensor Bluetooth Smart® i brugervejledningen til det pågældende produkt.

Hold batterierne væk fra børn. Hvis de sluges, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler om affald.