Du er her: Sensorer > Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart

Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart

Par Kéo Power med V800

Inden du foretager parringen af Kéo Power, bør du kontrollere, at du har installeret det korrekt. Der er oplysninger om montering af pedaler og installation af senderne i brugervejledningen til Polar LOOK Kéo Power, som fulgte med i produktæsken, eller videovejledningen.

 

Begge sendere skal parres én ad gangen, og du skal derfor udføre parringen to gange, når du tager Kéo Power i brug. Når du har parret den første sender, kan du parre den anden med det samme ved at vælge den på listen. Kontrollér enheds-id'et på bagsiden af hver sender for at sikre, at begge sendere er blevet parret.

En Keó Power kan parres med din V800 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. Drej pedalerne for at aktivere senderne.
 3. Enheds-ID'et Par Polar PWR xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. Drej pedalerne for at aktivere senderne. V800 går i gang med at søge efter Kéo Power.
 3. Når den er fundet, vises der Polar PWR xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Power-indstillinger på V800

Justér power-indstillingerne, så de passer bedst til dine træningsbehov. Redigér power-indstillingerne under Indstillinger > Sportsprofiler, og vælg den profil, du ønsker at redigere. Vælg derefter Power-indstill.

Power-indstill. indeholder:

 • Effektvisning: Vælg Watt (W), Watt pr. kg (W/kg) eller % af FTP.
 • Effekt, rulning gnm.: Indstil, hvor ofte datapunkter for din effekt skal måles. Vælg 1, 3, 5,10, 15, 30 eller 60 sekunder.
 • Indstil FTP-værdi: Indstil din FTP-værdi. Indstillingsområdet er mellem 60 og 600 watt.
 • Kontrollér effektzone-grænser: Kontrollér dine effektzone-grænser.

Kalibrér Kéo Power

Kalibrér Kéo Power, inden du starter dit pas. Den kalibrerer automatisk sig selv, hver gang senderne aktiveres, og V800 bliver fundet. Kalibreringen tager et par sekunder.

Træningstemperaturen påvirker kalibreringens nøjagtighed. Du bør derfor sørge for, at din cykeltemperatur er blevet stabil, inden du begynder forskydningskalibreringen.

Sådan kalibrerer du Kéo power:

 1. Aktivér senderne ved at dreje pedalerne, og vælg førtræningstilstand på din V800 for at starte kalibreringen.
 2. Hold cyklen oprejst og pedalerne på plads, indtil kalibreringen er udført.

Sådan sikrer du, at kalibreringen udføres korrekt:

 • Undlad at tilføre vægt til pedalerne under kalibreringen.
 • Undlad at afbryde kalibreringen.

Når kalibreringen er udført, blinker en grøn LED-lampe på senderne, og du kan starte dit træningspas.