Nalazite se ovdje: Settings > Ažuriranje aplikacije Polar

Ažuriranje aplikacije Polar

Sljedeće upute odnose se i na ažuriranje aplikacije Polar Watch Faces.

Aplikacija Polar na uređaju M600 ažurira se putem aplikacije Play Store na pametnom satu.
Korisnici Android telefona: Kako biste mogli koristiti aplikaciju Play Store na pametnom satu, uređaj M600 treba se povezati na Wi-Fi mrežu ili M600 treba povezati s telefonom putem Bluetooth veze kada telefon ima vezu s internetom.
iPhone korisnici: Uređaj M600 mora biti povezan s Wi-Fi mrežom kako biste mogli koristiti aplikaciju Play Store.

Ako aplikaciji Play Stor dopustite automatsko ažuriranje aplikacija, bit ćete sigurni da će i aplikacija Polar na uređaju M600 uvijek biti opremljena najnovijim poboljšanjima i rješenjima za greške.

Ako je isključen automatski način rada u aplikaciji Play Store na uređaju M600, na tom uređaju prikazat će se obavijest o dostupnosti novog ažuriranja za aplikaciju Polar. Zapamtite da će naziv aplikacije Polar u Play Store biti Polar Flow - Aktivnost i Sportovi! Prijete upute iz nastavka za ručno ažuriranje aplikacije.

Ručno ažuriranje aplikacije Polar

  1. Dodirnite obavijest o dostupnom ažuriranju za Polar Flow - Aktivnost i Sportovi kako bi se otvorila aplikacija Play Store.
  2. U Updates (Ažuriranja), dodirnite Polar Flow - Aktivnost i Sportovi.
  3. Pregledom pronađite i dodirnite Update (Ažuriraj) za preuzimanje i ažuriranje pametnog sata.

Primit ćete obavijest kada ažuriranje za Polar Flow - Aktivnost i sportovi bude uspješno instalirano na uređaju M600. Također ćete primiti obavijest u kojoj se navodi da je ažuriranje uspješno provedeno.

Pogledajte i poglavlje Ažuriranje softvera sustava u ovom korisničkom priručniku, a na Polarovim stranicama za podršku potražite odgovor na pitanje Kako provjeriti verzije softvera uređaja M600.