Nalazite se ovdje: Settings > Štednja baterije

Štednja baterije

U načinu rada za štednju baterije, neke aktivnosti uređaja M600 će se smanjiti kao bi se produžio radni vijek baterije pametnog sata. Štednja baterije ograničit će sljedeće funkcije:

  • Vibracije
  • Lokacijske usluge
  • Wi-Fi i mobilne usluge
  • Ažuriranje podataka i aplikacija
  • Uvijek uključen zaslon

Uključivanje i isključivanje štednje baterije

  1. Prijeđite prstom od vrha početnog zaslona prema dolje
  2. Dodirnite ikonu postavki.
  3. Dodirnite System (Sustav).
  4. Dodirnite Battery saver (Štednja baterije) ako štednju baterije želite uključiti (sklopka je plava) ili isključiti (sklopka je siva).
  5. Za potvrdu uključivanja štednje baterije, dodirnite znak kvačice.