Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Planirajte vježbanje

Planirajte vježbanje

U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete planirati vježbanje i izraditi osobne ciljeve vježbanja. Napomena: ciljevi vježbanja moraju se sinkronizirati s aplikacijom Polar da biste ih mogli koristiti. Više informacija potražite u odjeljku o sinkronizaciji. Aplikacija Polar će vas voditi prema ostvarivanju cilja za vrijeme vježbanja.

 • Quick Target (Brzi cilj): Odaberite cilj za trajanje, udaljenost ili kalorije za željeno vježbanje. Primjerice, možete odabrati plivanje 30 minuta, trčanje 10 km ili utrošak 500 kcal.
 • Phased Target (Cilj u fazama): Vježbanje možete podijeliti u faze i tako postaviti različito ciljno trajanje ili intenzitet za svaku fazu. Ova služi za izradu npr. intervalnog vježbanja i dodavanje faza odgovarajućeg zagrijavanja i hlađenja.
 • Favorites (Favoriti): Izradite cilj i dodajte ga u Favorites (Favoriti) kako biste mu jednostavno mogli pristupiti svaki put kada ga poželite ponovno izvesti.

Izrada cilja vježbanja u aplikaciji Polar Flow

 1. U aplikaciji Polar Flow, otvorite kalendar za Vježbanje.
 2. Dodirnite ikonu plusa u gornjem desnom kutu.

Brzi cilj

 1. Odaberite Add quick target (Dodaj brzi cilj) na popisu.
 2. Odaberite želite li kao cilj postaviti Distance (Udaljenost), Duration (Trajanje) ili Calories (Kalorije).
 3. Dodajte sport (opcija) i unesite Target name (Naziv cilja), Date (Datum), Time (Vrijeme) i Notes (Napomene) (opcija). Odredite Distance (Udaljenost), Duration (Trajanje) ili Calories (Kalorije), sukladno zadanom cilju.
 4. Dodirnite Create target (Izradi cilj) ako želite dodati cilj u kalendar za Vježbanje.

Phased Target (Cilj u fazama)

U aplikaciji Polar Flow možete izraditi intervalsku vrstu cilja vježbanja u fazama. Ako želite izraditi drugu vrstu cilja u fazama, to možete učiniti na internetskoj usluzi Polar Flow.

 1. Na popisu odaberite Add phased target (Dodaj cilj u fazama).
 2. Dodajte sport (opcija) i unesite Target name (Naziv cilja), Date (Datum), Time (Vrijeme) i Notes (Napomene) (opcija). Klizačem odaberite želite li automatsko pokretanje faza.
 3. Prijeđite prstom po zaslonu zdesna na lijevo radi uređivanja postavki različitih faza cilja vježbanja:
 • Warm-up (Zagrijavanje): Odaberite za postavljanje faze na temelju postavki Duration (Trajanje) ili Distance (Prijeđena udaljenost) i upišite vrijednost.
 • Interval: Odaberite koliko Number of intervals (Broj intervala) želite vježbati i odaberite postavljanje faze Work (Rad) i faze Rest (Odmor) na temelju Duration (Trajanje) ili Distance (Prijeđena udaljenost) i popunite vrijednosti.
 • Hlađenje: Odaberite za postavljanje faze na temelju postavki Duration (Trajanje) ili Distance (Prijeđena udaljenost) i upišite vrijednost.
 1. Dodirnite Create target (Izradi cilj) ako želite dodati cilj u kalendar za Vježbanje.

Izrada cilja vježbanja na internetskoj usluzi Polar Flow

 1. Idite u Diary (Dnevnik) pa kliknite Add (Dodaj) > Training target (Cilj vježbanja).
 2. U prikazu Add training target (Dodaj cilj vježbanja), odaberite jedan od brzih ciljeva ili cilj u fazama.

Brzi cilj

 1. Odaberite Duration (Trajanje), Distance (Udaljenost) ili Calorie (Kalorije).
 2. Odaberite Sport, unesite Target name (Naziv cilja, maksimalno 45 znakova), Date (Datum) i Time (Vrijeme) te eventualno Notes (Napomene) koje želite dodati.
 3. Unesite podatke za Duration (Trajanje), Distance (Udaljenost) ili Calorie (Kalorije) za vaš cilj.
 4. Kliknite Add to favorites (Dodaj u favorite) ako cilj želite dodati u favorite.
 5. Kliknite Save (Spremi) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Cilj u fazama

 1. Odaberite Phased (U fazama)
 2. Odaberite Sport, unesite Target name (Naziv cilja, maksimalno 45 znakova), Date (Datum) i Time (Vrijeme) te eventualno Notes (Napomene) koje želite dodati.
 3. Odaberite Create new (Izradi novi) ili Use template (Koristi predložak).
 4. Dodajte faze u vaš cilj. Kliknite Duration (Trajanje) ako želite dodati fazu koja se temelji na trajanju. Odaberite Name (Ime) i Duration (Trajanje) za svaku fazu, Manual (Ručni) ili Automatic (Automatski) početak sljedeće faze i Select intensity (Odaberite intenzitet).
 5. Kliknite Add to favorites (Dodaj u favorite) ako cilj želite dodati u favorite.
 6. Kliknite Save (Spremi) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Favoriti

Ako ste izradili cilj i dodali ga u favorite, možete ga koristiti kao planirani cilj:

 1. U dnevniku kliknite +Add (Dodaj) na dan u kojem želite koristiti favorit kao planirani cilj.
 2. Kliknite Favorite target (Omiljeni cilj) kako bi se otvorio popis favorita.
 3. Kliknite favorit koji želite koristiti.
 4. Favorit se dodaje u dnevnik kao planirani cilj za taj dan. Zadano zakazano vrijeme za cilj vježbanja je 18:00 sati. Ako želite promijeniti pojedinosti cilja vježbanja, kliknite cilj u Diary (Dnevnik) i izmijenite ga prema želji. Zatim kliknite Save (Spremi) za ažuriranje promjena.

Ako želite koristiti postojeći favorit kao predložak za cilj vježbanja, učinite sljedeće:

 1. Idite u Diary (Dnevnik) pa kliknite Add (Dodaj) > Training target (Cilj vježbanja).
 2. U prikazu Add training target (Dodaj cilj vježbanja) možete pogledati popis omiljenih ciljeva vježbanja koji su navedeni u području Choose from favorites (Odaberi u favoritima).
 3. Kliknite favorit koji želite koristiti kao predložak za vaš cilj.
 4. Izmijenite favorit prema želji. Uređivanje cilja u ovom pogledu neće promijeniti originalni omiljeni cilj.
 5. Ispunite polja Date (Datum) i Time (Vrijeme).
 6. Kliknite Add to Diary (Dodaj u dnevnik) ako cilj želite dodati u vaš Diary (Dnevnik).

Nakon sinkronizacije ciljeva vježbanja s aplikacijom Polar na uređaju M600, ciljeve vježbanja za trenutni dan možete pronaći u My day (Moj dan). Osim toga, povlačenjem prsta u lijevo na popisu sportskih profila u Training (Vježbanje) možete vidjeti ciljeve vježbanja planirane za danas, za posljednjih sedam i za sljedećih sedam dana. Omiljene ciljeve za vježbanje možete pronaći povlačenjem prsta dvaput ulijevo na popisu sportskih profila u Training (Vježbanje).

Upute za početak vježbanja s ciljem potražite u odjeljku Početak vježbanja.

Upute za stvaranje ciljeva vježbanja u aplikaciji Polar Flow pronaći ćete na Polarovim stranicama za podršku.