Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Vježbanje s aplikacijom Polar > Početak vježbanja

Početak vježbanja

Alternativni načini kretanja kroz aplikaciju opisani su u odjeljku Kretanje kroz aplikaciju Polar.


Početak vježbanja


 1. Otvorite aplikaciju Polar pomoću prednjeg gumba na uređaju M600. Napomena: prije toga zatvorite sve aplikacije.
 2. Pritisnite prednji gumb za otvaranje vježbanja i pregled popisa sportskih profila.
 3. Kroz sportske profile krećite se trzanjem ručnog zgloba prema unutra ili prema van dok ne pronađete željeni profil. Ostanite u načinu rada prije vježbanja dok M600 ne pronađe vašu brzinu otkucaja srca i signale GPS satelita (ako se ta funkcija koristi u vašem sportu) – tako ćete osigurati preciznost vaših podataka.

  Ikona srca počinje prikazivati vašu brzinu otkucaja srca kada je ona izmjerena.

  Ako sportski profil podržava GPS praćenje, prikazat će se GPS ikona. Za prijem GPS satelitskih signala izađite van i udaljite se od visokih zgrada i drveća. Najbolji rad GPS sustava osigurat ćete ako nosite M600 na ručnom zglobu tako da je zaslon okrenut prema gore. Držite ga u horizontalnom položaju ispred sebe i dalje od vaših prsa. Za vrijeme pretrage držite ruku u nepomičnom stanju i podignutu iznad razine prsa. Budite mirni i zadržite položaj dok M600 ne pronađe satelitske signale.

  Zbog položaja GPS antene na uređaju M600, ne preporučujemo da ga nosite sa zaslonom na donjoj strani ručnog zgloba. Ako ga nosite na upravljaču bicikla, pazite da zaslon bude okrenut prema gore. Više informacija o funkciji GPS potražite u odjeljku GPS.

  Kada se pronađe zeleni GPS signal, prestat će se okretati zeleni krug oko GPS ikone.

 4. Za početak vježbanja potrebno je pritisnuti prednji gumb u odabranom sportskom profilu.

Napomena: aplikaciji Polar na uređaju M600 morate dati dopuštenje za praćenje vaše lokacije i mjerenje brzine otkucaja srca, ako želite pregledati podatke o vježbanju koji se temelje na ovim mjerenjima.

Omogućavanje/onemogućavanje dopuštenja

 1. Pomaknite se do izbornika postavki pa pronađite i dodirnite Apps (Aplikacije).
 2. Dodirnite System Apps (Aplikacije sustava).
 3. Krećite se kroz popis dok ne pronađete stavku Polar pa je dodirnite.
 4. Dodirnite Permissions (Dopuštenja).
 5. Dodirnite Location (Lokacija) ili Sensors (Senzori) kako biste aplikaciji omogućili (sklopka će biti plava) odnosno onemogućili (sklopka će biti siva) praćenje ovih podataka.

Ako želite saznati koji se podaci mogu prikazivati u aplikaciju Polar za vrijeme vježbanja, pročitajte odjeljak Za vrijeme vježbanja


Započinjanje vježbanja s ciljem

U aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete izraditi osobne ciljeve vježbanja. Napomena: ciljeve vježbanja možete koristiti samo ako ste ih sinkronizirali s aplikacijom Polar. Više informacija potražite u odjeljku o sinkronizaciji. Aplikacija Polar će vas voditi prema ostvarivanju cilja za vrijeme vježbanja.

Ako želite započeti vježbanje s ciljem zakazanim za danas

 1. Pritisnite prednji gumb na uređaju M600 kako bi se otvorila aplikacija Polar.
 2. Dodirnite Training (Vježbanje). Prikazat će se poruka da započnete vježbanje s ciljem koje ste zakazali za taj dan.
 3. Dodirnite znak kvačice.
 4. Pronađite i dodirnite sportski profil koji želite koristiti tijekom današnjeg vježbanja.

ILI

 1. Pritisnite prednji gumb na uređaju M600 kako bi se otvorila aplikacija Polar.
 2. Idite u My day (Moj dan).
 3. Pronađite i dodirnite vaš cilj vježbanja.
 4. Pronađite i dodirnite željeni sport koji želite vježbati.

Ako želite započeti vježbanje s ciljem zakazanim za drugi dan

 1. Pritisnite prednji gumb na uređaju M600 kako bi se otvorila aplikacija Polar.
 2. Dodirnite Training (Vježbanje) ili pritisnite prednji gumb za otvaranje popisa sportskih profila.
 3. Povucite prst zdesna na lijevo za otvaranje popisa ciljeva za vježbanje zakazanih za posljednjih sedam dana, za danas i za sljedećih sedam dana.
 4. Pronađite i dodirnite cilj za vježbanje koje želite izvesti.
 5. Zatim pronađite i dodirnite željeni sport za pokretanje snimanja vježbanja.

Ako želite započeti vježbanje s omiljenim ciljem

 1. Pritisnite prednji gumb na uređaju M600 kako bi se otvorila aplikacija Polar.
 2. Dodirnite Training (Vježbanje) ili pritisnite prednji gumb za otvaranje popisa sportskih profila.
 3. Prijeđite prstom dvaput zdesna na lijevo za otvaranje popisa ciljeva za vježbanje koje ste dodali u favorite.
 4. Pronađite i dodirnite omiljeni cilj za vježbanje koje želite izvesti.
 5. Pronađite i dodirnite željeni sport za pokretanje snimanja vježbanja.