Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Vježbanje s aplikacijom Polar > Pauziranje/zaustavljanje vježbanja

Pauziranje/zaustavljanje vježbanja

Pauziranje vježbanja


  • Pritisnite i zadržite prednji gumb.

ILI

  • Prijeđite prstom udesno u pregledu vježbanja pa pronađite i dodirnite ikonu za pauziranje.

Sažetak vježbanja možete vidjeti u pauziranom načinu rada tako da prijeđete prstom ulijevo.


Nastavljanje pauziranog vježbanja


  • Dodirnite zelenu ikonu sa strelicama.

Prekidanje vježbanja


  • Za vrijeme vježbanja ili u pauziranom načinu rada, pritisnite i držite prednji gumb dok zeleni brojač ne dođe do kraja.

ILI

  • Ako želite zaustaviti snimanje u pauziranom načinu rada, dodirnite i zadržite crvenu ikonu za zaustavljanje.