Nalazite se ovdje: Polarove značajke > Mjerenje plivanja (plivanje u bazenu)

Mjerenje plivanja (plivanje u bazenu)

Mjerenje plivanja pomaže u analizi plivanja i praćenju rezultata te dugoročnog napretka. Mjerenjem se bilježi udaljenost prijeđena plivajući, vrijeme i tempo, frekvencija zamaha, a utvrđuje se i stil plivanja. Osim toga, SWOLF rezultat će vam pomoći da poboljšate tehniku plivanja.

Najtočnije podatke dobit ćete ako odredite ruku na kojoj nosite uređaj M600. To možete postaviti u aplikaciji Polar Flow u području Devices (Uređaji) > Polar M600 ili na internetskoj usluzi Polar Flow u području s vašim imenom/ profilnom slikom > Products (Proizvodi) > Polar M600 > Settings (Postavke).

Mjerenje plivanja dostupno je u sportskim profilima Plivanje i Plivanje u bazenu. Za rad ove mjerenja plivanja, na uređaju M600 morate imati barem verziju 2.0 aplikacije Polar.


Stilovi plivanja

M600 prepoznaje vaš stil plivanja i izračunava mjerne podatke za određeni stil, ali i ukupne podatke za cijelo plivanje.

Stilovi plivanja koje prepoznaje M600:

 • Slobodni stil
 • Leđno
 • Prsno
 • Delfin

Pace and Distance (Tempo i udaljenost)

Mjerenja tempa i udaljenosti zasnivaju se na duljini bazena. Stoga za točne podatke trebate postaviti točnu duljinu bazena. M600 prepoznaje vaš okret i koristi taj podatak za točan izračun tempa i udaljenosti.


Frekvencija zamaha

M600 vam pokazuje koliko zamaha napravite u minuti ili po duljini bazena. Taj podatak možete koristiti da saznate više o vašoj tehnici plivanja, ritmu i tajmingu.


Swolf

SWOLF (engleska skraćenica za plivanje i golf) neizravna je mjera učinkovitosti. SWOLF se izračunava zbrajanjem vašeg vremena i broja zamaha potrebnih da preplivate jednu duljinu bazena. Primjerice, ako vam treba 30 sekundi i 10 zamaha da preplivate jednu duljinu bazena, vaš SWOLF rezultat će iznositi 40. Općenito gledano, što je niža vrijednost SWOLF za određenu udaljenost i stil, to je učinkovitije vaše plivanje.

SWOLF je vrlo individualan i zato nije preporučljivo uspoređivati se sa SWOLF rezultatima drugih osoba. To je prilično osoban alat koji pomaže u poboljšanju i prilagodbi tehnike i u pronalasku optimalne učinkovitosti za različite stilove.


Postavljanje duljine bazena

Važno je da postavite točnu duljinu bazena, jer ona utječe na izračun tempa, udaljenost i frekvencije zamaha, kao i na vašu SWOLF vrijednost. Zadane duljine su 25 metara, 50 metara i 25 jardi, ali duljinu možete i ručno postaviti na željenu vrijednost. Minimalna duljina koju možete zadati je 20 metara/jardi.

Duljinu bazena možete vidjeti u načinu rada prije vježbanja, tj., kada ste prošli kroz sve sportske profile na popisu na uređaju M600 za prikaz profila plivanja ili plivanja u bazenu. Ako je tamo želite promijeniti, slijedite upute u nastavku.

Postupak promjene duljine bazena

 1. Sportski profil za plivanje ili plivanje u bazenu pronaći ćete pomicanjem kroz sportske profile na uređaju M600.
 2. Dodirnite ikonu bazena pored ikone sporta.
 3. Dodirnite jednu od unaprijed zadanih duljina bazena. Ili dodirnite Customize (Prilagođeno) ako želite koristiti prilagođenu duljinu bazena. Prilagođenu duljinu bazena možete postaviti na vrijednost između 50 i 250 metara/jardi. Dodirnite i odaberite duljinu koju želite koristiti. Duljinu bazena možete promijeniti i tako da dodirnete stavku Pool length (m/yd) (Duljina bazena m/jd) na vrhu popisa, a zatim dodirnete jedinicu koju želite koristiti.

Na Polarovim stranicama za podršku pronaći ćete upute za dodavanje novih sportskih profila na uređaj M600 s mobilnog telefona.


Početak vježbanja plivanja

 1. Pritisnite prednji gumb na uređaju M600 kako bi se otvorila aplikacija Polar.
 2. Dodirnite Training (Vježbanje) ili pritisnite prednji gumb kako bi se otvorio popis sportskih profila.
 3. Krećite se kroz popis sportskih profila dok ne pronađete Swimming (Plivanje) ili Pool swimming (Plivanje u bazenu).
 4. Provjerite je li duljina bazena točno postavljena (prikazuje se na zaslonu).
 5. Pritisnite donji gumb za pokretanje snimanja vježbanja.

U mobilnoj aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj usluzi možete prilagoditi prikazani sadržaj u prikazima vježbanja na uređaju M600.

Nakon vježbanja, u sklopu internetske usluge Polar Flow i u istoimenoj aplikaciji moći ćete vidjeti detaljni prikaz vašeg plivanja.