Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Kretanje kroz uređaj M600 > Funkcije gumba

Funkcije gumba na uređaju M600

Polar M600 ima dva gumba: prednji gumb i bočni gumb za uključivanje/isključivanje.

 1. Prednji gumb
 2. Bočni gumb za uključivanje/isključivanje
 3. Dodirni zaslon

Prednji gumb

Prednji gumb je praktičan za korištenje aplikacije Polar tijekom vježbanja. Prednji gumb možete koristiti za:

 • Brzo otvaranje aplikacije Polar s početnog zaslona.
 • Otvaranje vježbanja u izborniku aplikacije Polar.
 • Odabir sporta koji želite vježbati i početak vježbanja s popisa sportskih profila.
 • Označavanje ručnog kruga za vrijeme vježbanja.
 • Pauziranje vježbanja.
 • Prekidanje vježbanja.
 • Izlaz iz aplikaciju Polar nakon vježbanja.

Više informacija potražite u odjeljku Kretanje kroz aplikaciju Polar.

Prednji gumb služi za kretanje kroz aplikaciju Polar na uređaju M600. Ako želite, možete promijeniti aplikaciju koju želite da pokreće donji gumb. Na uređaju M600 uđite u Settings (Postavke) > Personalization (Personalizacija) > Customize hardware button (Prilagodba hardverskog gumba) > Bottom (Donji) > pronađite i dodirnite željenu aplikaciju.


Bočni gumb za uključivanje/isključivanje

Bočni gumb za uključivanje/isključivanje ima nekoliko funkcija:

 • Jednom pritisnite gumb za aktiviranje zaslona na uređaju M600.
 • Jednom pritisnite gumb na aktivnom početnom zaslonu kako bi se otvorio izbornik aplikacija.
 • Jednom ga pritisnite za pristup početnom zaslonu s bilo kojeg područja pametnog sata.
 • Jednom ga pritisnite u načinu rada za kino predstavu ako želite ponovno uključiti zaslon
 • Ako želite otvoriti Google Assistant, pritisnite i zadržite gumb dok sat ne počne vibrirati.
 • Ako želite isključiti pametni sat, pritisnite i zadržite gumb do isključivanja zaslona.
 • Kada je uređaj M600 isključen, a želite ga uključiti, pritisnite i zadržite ovaj gumb.
 • Ako želite ponovno pokrenuti pametni sat, pritisnite i zadržite gumb do pojavljivanja Polarovog logotipa.