Nalazite se ovdje: Početak rada > Podešavanje uređaja M600

Kako se podešava uređaj M600

Sportski sat Polar M600 kompatibilan je s pametnim telefonima sa sustavima Android 4.4+ ili iOS 10.0+. Korisnici iPhone uređaja moraju imati model 5 ili noviji. Posjetite g.co/WearCheck na telefonu i provjerite je li kompatibilan s aplikacijom Wear OS by Google.


Priprema za podešavanje

 1. Kako biste bili sigurni da će M600 biti pun za vrijeme postavljanja, priključite ga u izvor napajanja putem USB priključka na računalu ili USB adaptera napajanja i zidne utičnice. Pritom pazite da adapter nosi oznaku za "izlazno napajanje 5 V DC" i isporučuje minimalno 500 mA.
 2. Uključite M600 tako da pritisnete i zadržite bočni gumb za uključivanje/isključivanje dok se ne prikaže Polar logotip. Nakon toga će inicijalno pokretanje operacijskog sustava potrajati nekoliko minuta.
 3. Dodirnite zaslon uređaja M600 kako biste pokrenuli postavljanje. Zatim prijeđite prstom gore ili dolje dok ne pronađete željeni jezik, a zatim ga odaberite dodirom. Ako odaberete pogrešan jezik, na popis jezika moći ćete se vratiti povlačenjem prsta s lijeva na desno preko dodirnog zaslona.
 4. Povežite telefon s internetom i uključite funkciju Bluetooth.
 5. Pobrinite se da su aplikacije usluga Google™ Search i Google Play™ ažurirane na vašem Android telefonu. Ili, ako koristte iPhone, provjerite je li na telefon instalirana najnovija verzija operativnog sustava iOS.
 6. Držite M600 i telefon blizu jedan drugoga za vrijeme postavljanja.

Uparivanje pametnog telefona s uređajem Polar M600

Instalirajte aplikaciju Wear OS by Google na telefon kako biste pametni sat mogli povezati s telefonom.

 1. Aplikaciju Wear OS by Google na pametni telefon možete instalirati s usluge Google Play ili App Store. Ako već imate aplikaciju Wear OS by Google na telefonu, provjerite je li riječ o najnovijoj verziji.
 2. Ako ste na pametni telefon već instalirali aplikaciju Wear OS by Google i s telefonom je već povezat drugi uređaj, otvorite mobilnu aplikaciju (na Android telefonu) i iz padajućeg izbornika pored naziva uređaja u vrhu zaslona odaberite stavku Add a new watch (Dodaj novi sat) ili (na iPhone uređaju) dodirnite tri točkice u gornjem desnom kutu zaslona pa odaberite stavku Pair with a new wearable (Upari s novim nosivim uređajem). Zatim nastavite pratiti upute u nastavku, počevši od koraka 3.

 3. Kada otvorite aplikaciju Wear OS by Google na telefonu, ona će vas automatski obavijestiti kada trebate početi postavljati sat.
 4. Prijeđite prstom prema gore na zaslonu uređaja M600 kako bi se prikazao kod sata, zatim dodirnite isti kod na telefonu.
 5. Korisnici Android telefona: Na telefonu će se prikazati zahtjev za Bluetooth uparivanjem . Provjerite odgovara li kod za uparivanje na uređaju M600 kodu za uparivanje prikazanom na telefonu. Dodirnite Pair (Upari) pa OK (U redu).

  Korisnicima iPhone uređaja: Prihvatite zahtjev za Bluetooth uparivanjem na telefonu, dodirnite Pair (Upari) ili OK (U redu). Morat ćete potvrditi povezivanje uređaja: Provjerite odgovara li kod na uređaju M600 kodu prikazanom na telefonu pa dodirnite gumb za POTVRDU..

 6. Po završetku uparivanja, na uređaju M600 i na telefonu će se prikazati brza potvrdna poruka. Nakon toga, uređaju M600 će trebati neko vrijeme da završi sinkronizaciju s telefonom.
 7. Za završetak uparivanja telefona i uređaja M600 potrebno je kopirati vaš Google Račun s telefona na uređaj M600. Za korištenje aplikacija na pametnom satu trebat će vam Google račun na uređaju Polar M600. Kako biste mogli iskoristiti sve prednosti Polar M600 Wear OS by Google pametnog sata, morat ćete i omogućiti neke postavke, primjerice, dopustiti aplikaciji Wear OS by Google prikazivanje obavijesti poslanih na telefon Slijedite pripadajuće upute na zaslonu telefona.
 8. Korisnici iPhone uređaja: Ako još nemate Google račun, u ovoj fazi postavljanja ga možete izraditi. Dodirnite gumb za NASTAVAK nakon prikaza upita za prijavu u vaš Google račun, a zatim dodirnite Create account (Izradi račun).

 9. Po završetku faze uparivanja tijekom postavljanja, M600 će prijeći u vremenski prikaz, a u gronjem desnom kutu aplikacije na telefonu primijetit ćete obavijest Polar M600 Connected (Polar M600 je povezan).

Nakon početne sinkronizacije, vaš novi pametni sat pokrenut će vodič za početak rada sa satom. Možete prstom proći kroz vodič i kasnije nastaviti s postavljanjem. Ili može trenutno preskočiti – povucite karticu vodiča prema dolje, pa se kasnije vratite u vodič tako da povučete karticu vodiča prema gore s dna početnog zaslona.


Aktiviranje aplikacije Polar na uređaju M600

Aktivirajte aplikaciju Polar na pametnom satu kako biste mogli izvući najviše iz novog uređaja Polar M600 i kako biste mogli koristiti Polarove značajke za praćenje aktivnosti i vježbanje. Za to najprije morate instalirati aplikaciju Polar Flow na pametni uređaj. Ako ste na pametni uređaj već instalirali mobilnu aplikaciju Polar Flow, provjerite je li to najnovija verzija, zatim nastavite s postavljanjem od koraka 2, koji je opisan u nastavku.

 1. Uđite u uslugu Google Play ili App Store na telefonu pa pronađite i preuzmite aplikaciju Polar Flow.
 2. Otvorite aplikaciju Polar Flow na telefonu.
 3. Korisnici iPhone uređaja: Prije nego nastavite, otvorite aplikaciju Polar na uređaju M600 – pritisnite prednji gumb. Zatim dodirnite gumb za pokretanje na telefonu.

 4. Odaberite želite li uređaj M600 nositi na lijevom ili desnom ručnom zglobu, zatim dodirnite Continue (Nastavi). Korisnici iPhone uređaja: dodirnite Save and sync (Spremi i sinkroniziraj).
 5. Prijavite se s vašim Polar računom ili izradite novi.
 6. Nakon aktiviranja aplikacije Polar na uređaju M600 prikazat će se poruka "Setup completed" (Postavljanje je završeno).

Napomena korisnicima iPhone uređaja! Ručno povežite M600 s Wi-Fi mrežom. Kada ga povežete s Wi-Fi mrežom, na uređaju M600 ćete moći koristiti aplikaciju Google Play i ažurirati aplikaciju Polar te preuzimati druge aplikacije na pametni sat Wear OS by Google.

Korisnici Android telefona: Ako ste uređaj M600 s Wi-Fi mrežom odlučili povezati putem Wear OS by Google oblaka uslijed odgovarajućeg upita tijekom postavljanja, uređaj će se moći automatski povezati s Wi-Fi mrežama spremljenima u vaš telefon. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Povezivanje s Wi-Fi mrežom.

Povezivanje uređaja M600 s Wi-Fi mrežom

 1. Aktivirajte zaslon uređaja M600 i pomaknite se na početni zaslon.
 2. Prstom prijeđite s vrha početnog zaslona prema dolje kako biste pristupili izborniku Quick settings (Brze postavke).
 3. Dodirnite ikonu postavki.
 4. Pomičite se kroz izbornik Settings (Postavke) dok ne pronađete stavku Connectivity (Povezivost), a zatim je dodirnite.
 5. Dodirnite Wi-Fi.
 6. Dodirnite +Add network (Dodaj mrežu).
 7. Pričekajte da pametni sat pronađe dostupne Wi-Fi mreže pa pronađite i dodirnite onu s kojom se želite povezati.
 8. Ako je za odabranu mrežu potrebna lozinku, dodirnite Enter on phone (Unesi u telefon). U telefon unesite lozinku za Wi-Fi mrežu pa dodirnite Connect (Poveži).

Ažuriranje softvera

Kada podesite M600, morat ćete ažurirati softver sustava na pametnom satu kako biste dobili najnovija ažuriranja potrebna za besprijekoran rad pametnog sata. Također ćete morati provjeriti imate li najnoviju verziju aplikacije Polar na uređaju M600.

 • Pogledajte ovaj dokument za podršku kako biste saznali koje su najnovije verzije softvera vezane uz uređaj M600.
 • Ovaj dokument za podršku će vam pomoći prilikom ažuriranja sva četiri softvera vezana uz M600 ako on radi na verziji 2.0 softvera sustava Wear OS by Google.

Spremni ste za pokret, zabavite se!

Zapamtite, uređaj M600 možete istovremeno upariti samo s Android telefonom, iPhone uređajem ili tabletom. Za uparivanje uređaja M600 s novim tabletom ili telefonom, prvo resetirajte pametni sat na tvorničke postavke.