Nalazite se ovdje: Važne informacije > Ograničeno Polar međunarodno jamstvo

Ograničeno Polar međunarodno jamstvo

  • Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača po važećim nacionalnim ili državnim zakonima na snazi ili na prava potrošača protiv prodavača koja proizlaze iz ugovora o prodaji/kupnji.
  • Ovo ograničeno Polar međunarodno jamstvo izdaje tvrtka Polar Electro Inc. potrošačima koji su kupili ovaj proizvod u SAD-u ili Kanadi Ovo ograničeno Polar međunarodno jamstvo izdaje tvrtka Polar Electro Oy potrošačima koji su kupili ovaj proizvod u drugim zemljama.
  • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. jamči potrošaču/naručitelju ovog uređaja da proizvod nema oštećenja u materijalu ili izradi u trajanju od dvije (2) godine od datuma kupnje.
  • Račun o originalnoj kupnji vaš je dokaz o kupnji!
  • Jamstvo ne obuhvaća bateriju, normalno trošenje i habanje, oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, zloupotrebe, nezgode ili nepridržavanje mjera opreza; nepravilno održavanje, komercijalnu upotrebu, napuknuta ili izgrebena kućišta/zaslone, narukvicu, elastični remen i Polarovu opremu.
  • Jamstvo ne obuhvaća oštećenje/a, gubitke, naknade ili troškove, izravne, neizravne ili slučajne, posljedične ili posebne, koji nastaju zbog proizvoda ili su povezani s proizvodom.
  • Neoriginalni kupljeni dijelovi nisu obuhvaćeni ovim dvogodišnjim (2) jamstvo osim ako drugačije ne nalaže lokalni zakon.
  • Tijekom jamstvenog razdoblja proizvod se može popraviti ili zamijeniti u bilo kojem ovlaštenom servisnom centru tvrtke Polar, neovisno o zemlji kupnje.

Jamstvo u odnosu na bilo koji proizvod će biti ograničeno na države u kojima je proizvod početno oglašavan.

Proizvela tvrtka Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, tel. +358 8 5202 100, faks +358 8 5202 300, www.polar.com.

Polar Electro Oy je ISO 9001:2008 certificirana tvrtka.

© 2017 Polar Electro Oy. FI-90440 KEMPELE, Finska. Sva prava pridržana.uktuktg Zabranjena je uporaba ili umnožavanje ovog priručnika bez pisanog odobrenja tvrtke Polar Electro Oy.

Nazivi i logotipi u ovom korisničkom priručniku ili u pakiranju ovog proizvoda su trgovačke marke tvrtke Polar Electro Oy. Nazivi i logotipi sa simbolom ® u ovom korisničkom priručniku ili u pakiranju ovog proizvoda su registrirane trgovačke marke tvrtke Polar Electro Oy. Windows je registrirani trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation, a Mac OS je registrirani trgovački znak tvrtke Apple Inc. Bluetooth® vodeni žig i logotipovi su registrirani trgovački znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a svako korištenje tih znakova od strane tvrtke Polar Electro Oy regulirano je licencom.