Alarm

Možete postaviti isključivanje alarma na uređaju M600. Kada je alarm isključen, M600 će vibrirati i prikazati karticu.

Napomena: ako postavite alarm na uređaju M600, on se neće isključiti i na telefonu.


Postavljanje alarma

  1. Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se otvorio izbornik s aplikacijama pa pronađite i dodirnite stavku Alarm.
  2. Postavite željeni sat na krugu za sate. Podešeni sat možete vidjeti i u sredini kruga. Ako koristite 12-satni format, dodirnite am ili pm radi odabira.
  3. Na postavljanje željenih minuta prijeđite dodirom minuta u sredini kruga.
  4. Postavljanje željenih minuta na minutnom krugu. Podešene minute možete vidjeti i u sredini kruga.
  5. Dodirnite znak kvačice.
  6. Dodirnite tekst ispod postavljanog vremena kako biste našli opcije za podešavanje alarma na jednokratni ili rad s ponavljanjem određenog dana u tjednu. Prijeđite prstom preko zaslona udesno za povratak na prethodni prikaz.
  7. Dodirnite ikonu sata za prijelaz između uključivanja (ikona sata nije prekrižena) i isključivanja (ikona sata je prekrižena) vibracija.
  8. Dodirnite znak kvačice za postavljanje alarma.

Deaktiviranje alarma nakon njegova isključivanja

  • Dodirnite ikonu sata alarma ili je prstom povucite udesno.

Odgoda alarma

Ako želite odgoditi alarm nakon isključivanja:

  • Dodirnite ikonu sa slovima Z.

Vrijeme drijemanja iznosi 10 minuta.