Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Struktura izbornika > M600 Korisnički priručnik | Izbornik aplikacija

Izbornik aplikacija

M600 sadrži sljedeće zadane aplikacije:

*Samo na uređaju Polar M600 koji je uparen s Android telefonom


Više aplikacija za pametni sat Polar M600 možete preuzeti u aplikaciji trgovine Google Play. Za korištenje aplikacije Play Store na uređaju M600 potrebno je povezati pametni sat s Wi-Fi mrežom.

Ako želite još aplikacija

  1. Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje na aktiviranom početnom zaslonu kako bi se otvorio izbornik aplikacija.
  2. Pronađite i dodirnite Play Store.
  3. Pomičite se kroz popis predloženih aplikacija ili dodirnite ikonu povećalo u vrhu popisa kako bi se otvorilo pretraživanje.
  4. Dodirnite aplikaciju koju želite instalirati.
  5. Dodirnite Install (Instaliraj) za početak preuzimanja aplikacije na uređaj M600.

Pogledajte stranicu pomoći za Wear OS by Google, tamo ćete pronaći popis Google aplikacija koje rade s aplikacijom Wear OS by Google.


Vrijedi samo za Polar M600 koji je uparen s Android telefonom

Za popis preporučenih aplikacija za sat, otvorite aplikaciju Wear OS by Google na telefonu i pomaknite se do stavke "Essential watch apps" (Osnovne aplikacije za sat). Dodirnite MORE (Više) za ulaz u trgovinu Google Play gdje će se otvoriti veći odabir predloženih aplikacija koje podržavaju Wear OS by Google.

Za neke aplikacije koje koristite na uparenom Android telefonu možda je dostupna verzija Wear OS by Google za pametni sat: Otvorite aplikaciju Play Store na uređaju M600 i dođite do donjeg dijela izbornika Home (Početak) i pronađite opciju Apps on your phone (aplikacije na telefonu) > dodirnite aplikaciju koju želite koristiti na pametnom satu > dodirnite Install (Instaliraj). Nakon instalacije, verziju aplikacije prilagođene za pametni sat pronaći ćete u izborniku aplikacija na uređaju M600. Ako imate pitanja u vezi ovih aplikacija, obratite se njihovim razvojnim programerima.