Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Struktura izbornika > Izbornik aplikacija > Agenda (Raspored)

Agenda (Raspored)

Događaji spremljeni u aplikaciju kalendara na vašem telefonu prikazuju se kao obavijesti na uređaju M600. Osim toga, vaš raspored se može i podići.


Prikaz rasporeda

  • Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se otvorio izbornik aplikacija pa pronađite i dodirnite stavku Agenda (Raspored).

Otvorit će se vaš raspored za taj dan.