Nalazite se ovdje: Početak rada > Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Povezivanje uređaja M600 s Wi-Fi mrežom


Kada uređaj M600 povežete s Wi-Fi mrežom, moći ćete koristiti aplikaciju trgovine Google Play na uređaju M600 i ažurirati aplikaciju Polar te preuzimati druge aplikacije na pametni sat Wear OS by Google.

Vrijedi samo za Polar M600 koji je uparen s Android telefonom

Uređaj M600 može se automatski povezati sa spremljenim Wi-Fi mrežama ako dođe do prekida Bluetooth veze s telefonom. Kada je vaš Android telefon povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom, a M600 je povezan s Wi-Fi mrežom, pametni sat će ostati sinkroniziran s telefonom, a vi ćete primati obavijesti na M600 čak i ako ste telefon ostavili u drugoj prostoriji.

Vaš telefon i uređaj M600 dijele podatke putem funkcije sinkronizacije s oblakom u sklopu aplikacije Wear OS by Google. Stoga morate uključiti sinkronizaciju s oblakom u aplikaciji Wear OS by Google na telefonu.

Uključivanje sinkronizacije s oblakom u aplikaciji Wear OS by Google

 1. U aplikaciji Wear OS by Google na telefonu dodirnite ikonu Settings (Postavke).
 2. Dodirnite Privacy & personal data (Privatnost i osobni podaci).
 3. Zatim dodirnite Cloud sync (Sinkronizacija s oblakom).
 4. Prebacite sklopku u položaj On (Uključeno).

Odnosi se na Polar M600 koji je uparen s Android telefonom i iPhone uređajem

Povezivanje uređaja M600 s Wi-Fi mrežom

 1. Aktivirajte zaslon uređaja M600 i dođite na početni zaslon.
 2. Prstom prijeđite s vrha početnog zaslona prema dolje kako biste pristupili izborniku Quick settings (Brze postavke).
 3. Dodirnite ikonu postavki.
 4. Pomičite se kroz izbornik Settings (Postavke) dok ne pronađete stavku Connectivity (Povezivost) i zatim ju dodirnite.
 5. Dodirnite Wi-Fi.
 6. Dodirnite +Add network (Dodaj mrežu).
 7. Pričekajte da pametni sat pronađe dostupne Wi-Fi mreže i zatim pronađite i dodirnite onu s kojom se želite povezati.
 8. Ako je za odabranu mrežu potrebna lozinku, unesite ju u telefon. Dodirnite Enter on telefon (Unesi u telefon), zatim u telefon unesite lozinku za Wi-Fi mrežu pa dodirnite Connect (Poveži).

Uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi

 1. Dođite do aplikacije Settings (Postavke) pa pronađite i dodirnite opciju Connectivity (Povezivost).
 2. Dodirnite Wi-Fi.
 3. Dodirnite Wi-Fi da uključite Wi-Fi Automatic (Automatski Wi-Fi) ili Wi-Fi Off (Wi-Fi isključen).

Pomičite se prema dolje kroz izbornik Wi-Fi dok ne pronađete stavku About Wi-Fi (I Wi-Fi vezi) pa ju dodirnite ako želite saznati više informacija o funkciji Wi-Fi na vašem nosivom uređaju ili posjetite stranicu pomoći za Wear OS by Google.