Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Struktura izbornika > Izbornik aplikacija > Find my phone (Traženje telefona)

Find my phone (Traženje telefona)

Vrijedi samo za Polar M600 koji je uparen s Android telefonom

Ako ne možete pronaći telefon, koristite M600 kako bi telefon zazvonio čak i ako je utišan ili postavljen samo na vibriranje.

Napomena: ova funkcija će raditi samo ako je uređaj M600 s telefonom povezan Bluetooth vezom.


Ako želite da telefon zvoni

  1. Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se otvorio izbornik aplikacija pa pronađite i dodirnite stavku Find my phone (Traženje telefona).
  2. Ako se telefon nalazi u dometu Bluetooth veze, počet će zvoniti. U suprotnom, priđite na udaljenost 10 metara ili 33 stope od telefona, uz uvjet da između nema čvrstih predmeta.
  3. Zvono telefona ćete prekinuti dodirom ikone X na zaslonu uređaja M600 ili otvaranjem telefona.