Play Store

Kada je uređaj M600 povezan s Wi-Fi mrežom, pomoću aplikacije Play Store na pametnom satu moći ćete preuzeti nove aplikacije, igre i izglede satova na pametni sat sa sustavom Wear OS by Google. Kada su na uređaju M600 dostupne nove Polar značajke za aplikaciju Polar, preuzmite ažuriranja putem aplikacije Play Store.

Za korištenje aplikacije Play Store trebat će vam Google račun na uređaju M600. Ako tijekom postavljanja niste kopirali vaš Google račun na uređaj M600, otvorite aplikaciju Play Store i dodirnite Add from phone (Dodaj s telefona). Slijedite upute na zaslonu telefona za kopiranje računa na pametni sat.


Aplikaciju Play Store možete postaviti za automatsko ažuriranje aplikacija pametnog sata kako ne biste propustili važna ažuriranja za aplikacije. Ako ste u aplikaciji Play Store na pametnom satu uključili postavku za automatsko ažuriranje aplikacija, aplikacije na pametnom satu će se automatski ažurirati na najnovije verzije kada je uređaj M600 povezan s punjačem i ima pristup internetskoj vezi.

Uključivanje i isključivanje načina rada automatskog ažuriranja aplikacije Play Store.

  1. Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se otvorio izbornik s aplikacijama i zatim pronađite i dodirnite opciju Play Store.
  2. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje.
  3. Dodirnite ikonu postavki.
  4. Dodirnite Auto update apps (Automatsko ažuriranje aplikacija) kako biste uključili (sklopka je plava) ili isključili (sklopka je siva) način rada automatskog ažuriranja.