Nalazite se ovdje: Početak rada > Punjenje uređaja M600

Punjenje uređaja M600

Uređaj M600 ima unutarnju, akumulatorsku bateriju. Akumulatorske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Možete napuniti i isprazniti bateriju preko 300 puta prije znatno smanjenja njenog kapaciteta. Broj ciklusa punjenja također varira ovisno o uporabi i radnim uvjetima.

Uređaj M600 možete puniti u USB priključku na računalu putem kabela za punjenje koji je isporučen u kupljenom paketu.

Bateriju možete puniti putem zidne utičnice. Prilikom punjenja putem zidne utičnice, koristite USB adapter napajanja (nije isporučen u kompletu proizvoda). Ako koristite USB adapter napajanja, provjerite je li na njemu označeno „Izlazni napon 5 V DC" i je li njegova izlazna struja najmanje 500 mA. Koristite samo onaj USB adapter napajanja koji ima odgovarajuće sigurnosno odobrenje (oznaka „LPS“, „Limited Power Supply“, „UL listed“ ili „CE“).

Polar proizvode nemojte puniti punjačem od 9 volta. Upotreba punjača od 9 volta može oštetiti Polar proizvoid.

Magnetski kraj kabela sjest će na mjesto u priključak za punjenje na uređaju M600 kada je pravilno priključen u pametni sat. Uređaj M600 će i kratko vibrirati nakon početka punjenja. Ako je pametni sat uključen prilikom spajanja u priključak za punjenje, na početnom zaslonu uređaja M600 će se prikazati mala ikona. Razinu napunjenosti baterije sata možete vidjeti ako prijeđete prstom od vrha početnog zaslona prema dolje. Ako je pametni sat isključen prilikom njegova spajanja u priključak za punjenje, na zaslonu će se prikazat ikona baterije s animacijom punjenja. Kada je ikona baterija napunjena, napunjen je i uređaj M600. Punjenje prazne baterije uređaja M600 može potrajati do dva sata.

  1. Senzori uređaja za praćenje brzine otkucaja srca izmjerenih na ručnom zglobu
  2. Priključak za punjenje

Kada završite s punjenjem baterije uređaja M600, uklonite kabel za punjenje iz USB priključka na računalu ili iz zidnog adaptera. Ako kabel za punjenje ostavite priključenim u izvoru napajanja, magnetski kraj kabela privlačit će predmete sa željezom i može doći do kratkog spoja, a time i do oštećenja strujnog kruga, pregrijavanja ili eksplozije.

Baterija ne smije dugo ostavljena u potpuno praznom stanju niti je ne smijete držati stalno potpuno napunjenom, jer tako skraćujete njen životni vijek. Osim toga, bateriju ne punite na temperaturama ispod 0 °C i iznad +40 °C ili ako je priključak za punjenje vlažan ili znojan. Ako se priključak za punjenje na uređaju M600 namočio, pričekajte da se osuši, tek tada priključite kabel za punjenje.


Vrijeme rada baterije

Vrijeme rada baterije iznosi

  • 2 dana/ 8 sati vježbanja na uređaju M600 koji je uparen s Android telefonom.
  • 1,5 dana/8 sati vježbanja na uređaju M600 koji je uparen s iPhone telefonom.

Vrijeme rada ovisi o mnogim čimbenicima, poput temperature okoline u kojoj koristite uređaj M600, korištenim značajkama, je li zaslon uvijek uključen te o starosti baterije. Vrijeme rada znatno je smanjeno na temperaturama ispod nule. Nošenje uređaja M600 ispod kaputa pomaže u održavanju njegove topline i povećanju vremena rada.

Obavijesti o slaboj bateriji

Ako napunjenost baterije uređaja M600 padne ispod 15%, prikazat će se obavijest s razinom napunjenosti i stanjem štednog načina rada baterije. Dodirnite obavijest kako biste uključili/isključili štedni način rada baterije. Štedni način rada baterije automatski se uključuje ako njena napunjenost padne na 5%.

S obzirom da GPS snimanje NIJE uključeno u štednom načinu rada baterije, prikazat će se obavijest ako je uključen štedni način rada baterije kada se spremate započeti vježbanje s aplikacijom Polar ili ako napunjenost baterije padne ispod 5% za vrijeme vježbanja.

Ako se zaslon ne aktivira gestom ručnog zgloba ili pritiskom bočno gumba za uključivanje/isključivanje, baterija je prazna, a M600 je ušao u način mirovanja. U tom slučaju napunite M600. Ako je baterija potpuno ispražnjena, možda će trebati malo vremena za prikaz animacije punjenja na prikazu.

Stanje baterije uređaja M600 možete brzo vidjeti ako prstom prijeđete prema dolje s vrha početnog zaslona.