Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Struktura izbornika aplikacije Polar

Izbornik aplikacije Polar


Vježbanje

Ovdje započinjete svoja vježbanja. Otvorite Training (Vježbanje) kako bi se prikazao popis sportskih profila koje imate u aplikaciji Polar. Ovdje možete odabrati željeni sport.

Moguće je urediti sportske profile koji su dostupni za odabir u aplikaciji Polar na uređaju M600 – to možete učiniti u aplikaciji Polar Flow ili na istoimenoj internetskoj usluzi. U izborniku mobilne aplikacije, dodirnite Sport profiles (Sportski profili). Ili idite na flow.polar.com, kliknite svoje ime u gornjem desnom kutu i odaberite Sport profiles (Sportski profili). U mobilnoj aplikaciji i na internetskoj usluzi možete dodavati i uklanjati sportove i organizirati popis tako da vaši omiljeni sportovi budu lako dostupni na uređaju M600.

Prije početka vježbanja, pričekajte da se pored ikone sporta prikaže vaša brzina otkucaja srca. Ako odabrani sportski profil podržava GPS praćenje, prikazat će se i GPS ikona. Kada se pronađe zeleni GPS signal, prestat će se okretati zeleni krug oko GPS ikone. Pritisnite prednji gumb ili dotaknite ikonu za odabir sporta i nakon toga započinje vježbanje.


My day (Moj dan)

Napredak vaših dnevnih aktivnosti možete pratiti na početnom zaslonu uređaja M600, ako koristite Polarove izglede satova, kao što je "Polar Jumbo". U stavci My Day (Moj dan) ćete pronaći detaljniji prikaz vaših dnevnih aktivnosti i sva vježbanja u tom danu.

Otvorite My Day (Moj dan) ako želite vidjeti stanje NOW (Trenutno) za vaše aktivnosti. Ovdje ćete vidjeti trenutno ostvaren postotni udio cilja za dnevne aktivnosti. Vaš napredak prikazan je i u traci aktivnosti koja se postupno puni. Vidjet ćete i broj napravljenih koraka, dotad prijeđenu udaljenost i količinu utrošenih kalorija.

Pomaknite se kroz izbornik My day (Moj dan) do stavke koja vam omogućuje prikaz obavljenih vježbanja tijekom dana i svih planiranih vježbanja koja ste za taj dan izradili na internetskoj usluzi Polar Flow ili u istoimenoj aplikaciji. Moguće je otvoriti detaljni prikaz svakog proteklog vježbanja.


Moja brzina otkucaja srca

Ovdje možete brzo provjeriti brzinu otkucaja srca bez pokretanja sesije vježbanja. Samo stegnite narukvicu i dotaknite ikonu i ubrzo ćete vidjeti svoju brzinu otkucaja srca.

Prijeđite prstom udesno za izlaz iz izbornika aplikacije Polar ili pritisnite gumb za uključivanje za izlaz iz početnog zaslona.


Sinkronizacija

Odnosi se samo na Polar M600 koji je uparen s iPhone uređajem

Aplikacija Polar na uređaju M600 automatski će sinkronizirat podatke o vašem vježbanju i aktivnostima s aplikacijom Polar Flow nakon završetka vježbanja. Međutim, ako ne vježbate s aplikacijom Polar, a podatke o svojim aktivnostima želite vidjeti u mobilnoj aplikaciji, morat ćete ručno izvršiti sinkronizaciju. To ćete učiniti tako da dotaknete ikonu Sync (Sinkroniziraj).. Za vrijeme sinkronizacije, na uređaju M600 se prikazuje poruka Syncing (Sinkronizacija u tijeku), a nakon uspješno završene sinkronizacije poruka Completed (Dovršeno).

Kada se aplikacije Polar na uređaju M600 sinkronizirala s mobilnom aplikacijom, podaci o vježbanju i aktivnostima također će se automatski sinkronizirati s internetskom uslugom putem internetske veze.