Nalazite se ovdje: Vježbanje s Polarom > Vježbanje s aplikacijom Polar > Za vrijeme vježbanja

Za vrijeme vježbanja

Training views (Prikazi vježbanja)

Kretanje kroz preglede vježbanja

 • Prijeđite prstom gore ili dolje preko zaslona.

ILI

 • Trznite ručni zgloba prema unutra i prema van.

Pogledajte video vodič za kretanje kroz aplikaciju Polar tijekom vježbanja.

Podaci koji će se prikazati u pregledima vježbanja ovise o načinu na koji ste uredili odabrali sportski profil. Možete odrediti postavke za svaki sportski profil u aplikaciji Polar Flow ili na internetskoj usluzi Polar Flow.

Na primjer, pregledi vježbanja mogu sadržati sljedeće podatke:


Trenutna brzina otkucaja srca
ZonePointer za brzinu otkucaja srca
Trajanje vježbanja


Trenutno prijeđena udaljenost tijekom vježbanja
Trenutni tempo
Doba dana
Dosad utrošene kalorije tijekom vježbanja


Prikaz automatskog kruga

Primjenjuje se ako je uključena postavka za automatski krug u odabranom sportskom profilu. Više informacija o promjeni postavki sportskog profila pronaći ćete u odjeljku Sport profiles in Polar Flow web service (Sportski profili na internetskoj usluzi Polar Flow) ili Sport profiles in Polar Flow app (Sportski profili u aplikaciji Polar Flow) na Polarovim stranicama za podršku.

Prikaz automatskog kruga

 • Prijeđite prstom ulijevo u pregledu vježbanja.

Prikaz prethodnih krugova

 • Prijeđite prstom preko pregleda kruga prema gore.

Ovisno o postavkama za automatski krug, u pregledu kruga možete pronaći:


Trajanje kruga ili prijeđena udaljenost u krugu
Prosječna brzina ili tempo
Prosječna brzina otkucaja srcaFunkcije za vrijeme vježbanja

Tijekom vježbanja možete ručno označiti krug.

Označavanje kruga

 • Pritisnite prednji gumb.

Označavanjem prvog ručnog kruga stvorit ćete prikaz ručnog kruga u aplikaciji Polar za to vježbanje.

Možete koristiti i postavku za automatski krug. Na internetskoj usluzi Polar Flow uredite postavke sportskog profila u stavci Basics (Osnove) i postavite Automatic lap (Automatski krug) na Lap distance (Prijeđena udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali udaljenost kruga, postavite udaljenost nakon koje želite da se označi pojedini krug. Ako ste odabrali trajanje kruga, postavite trajanje nakon kojeg želite da se označi pojedini krug.


Možete onemogućiti isključivanje zaslona tijekom vježbanja.

Održavanje zaslona uključenim

 1. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Ako slušate glazbu na telefonu kojeg ste uparili s uređajem M600 ili u aplikaciji Google Play Music na uređaju M600 za vrijeme vježbanja, prikaz glazbenih naredbi bit će prvi prikaz koji ćete vidjeti. Zatim ćete morati prijeći prstom ulijevo kako biste pronašli prikaz pozadinskog osvjetljenja.

 3. Dodirnite ikonu prekrižene žarulje kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje za trenutno vježbanje.

Potrebno je uključiti pozadinsko osvjetljenje zasebno za svako vježbanje.

Ako ostavite zaslon uključenim za vrijeme vježbanja, znatno smanjujete radni vijek baterije uređaja M600: s automatskom svjetlinom zaslona, vrijeme rada u prosjeku se smanjuje na 5 sati vježbanja, a u svijetlim uvjetima, kada je kontrast zaslona na najvišoj razini, vrijeme rada može pasti na samo 3 sata vježbanja.


Možete isključiti dodirni zaslon u aplikaciji Polar za vrijeme vježbanja.

Zaključavanje dodirnog zaslona

 1. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 2. Prijeđite prstom ulijevo kako biste pronašli prikaz Screen lock (Zaključavanje zaslona).
 3. Dodirnite ikonu otvorenog lokota kako biste uključili Screen lock ON (Zaključavanje zaslona uključeno) za trenutno vježbanje.

Zaključavanje zaslona morate uključiti zasebno za svako vježbanje.

Screen lock ON (Zaključavanje zaslona uključeno) u aplikaciji Polar samo isključuje dodirni zaslon. Još uvijek se možete kretati kroz prikaze vježbanja ili automatski i ručni prikaz vježbanja trzanjem ručnog zgloba prema unutra i van, ovisno o prikazu koji ste imali otvoren prilikom zaključavanja dodirnog zaslona.

Dodirni zaslon još uvijek možete koristiti za kretanje kroz pametni sat, samo prije toga izađite iz aplikacije Polar pritiskom na bočni gumb za uključivanje/isključivanje. Na zaključani prikaz aplikacije Polar možete se vratiti tako da na početnom zaslonu uređaja M600 dodirnete karticu Recording on (Snimanje uključeno) ili ako pritisnete prednji gumb uređaja M600.

Otključavanje dodirnog zaslona

 1. Dodirnite bilo koji dio zaključanog zaslona. Prikazat će se ikona lokota i tekst Prijeđite prstom dolje od vrha zaslona prema dnu.
 2. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje.
 3. Dodirnite ikonu otvorenog lokota kako biste uključili Screen lock ON (Zaključavanje zaslona isključeno).

Ako na telefonu koji ste uparili s uređajem M600 ili u aplikaciji Google Play Music slušate glazbu, moći ćete njome upravljati bez napuštanja aplikacije Polar za vrijeme vježbanja.

Upravljanje glazbom

 • Naredbe za upravljanje glazbom pronaći ćete ako prijeđete prstom od vrha zaslona prema dolje.

Možete preskakati faze ako vježbate s ciljem u fazama.

Preskakanje faza

 1. Prijeđite prstom s dna zaslona na prikazu cilja vježbanja kako bi se prikazao popis različitih faza u cilju vježbanja.
 2. Preskočite trenutnu fazi tako da dodirnete ikonu za dalje na lijevoj strani.

Izlaz iz aplikacije Polar bez prekidanja vježbanja

 • Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje na uređaju M600.

ILI

 • Protresite ručni zglob.

Kada izađete iz aplikacije Polar tijekom vježbanja, prikazat će se obavijest Recording on (Snimanje uključeno). Obavijest možete sakriti ako prijeđete prstom dolje ili pritisnete bočni gumb za uključivanje/isključivanje. Moći ćete se kretati kroz uređaj M600 i koristiti ga na uobičajen način.


Povratak na vježbanje

 • Prijeđite prstom gore s dna početnog zaslona kako bi se prikazala obavijest Recording on (Snimanje uključeno), a zatim je dodirnite.

ILI

 • Pritisnite prednji gumb na uređaju M600.

Pregled vježbanja tijekom vježbanja

Za prikaz pregleda vježbanja

 • Prijeđite prstom ulijevo. Prikaz pregleda vježbanja nalazi se krajnje desno.

Ovisno o korištenom sportskom profilu, pregled Summary (Sažetak) će sadržavati neke ili sve sljedeće podatke

Time of day (Doba dana)

Duration of training session (Trajanje vježbanja)

Distance covered (Prijeđena udaljenost) (ako se koristi u vašem sportu)

Average heart rate (Prosječna brzina otkucaja srca)

Maximum heart rate (Maksimalna brzina otkucaja srca)

Average speed or pace (Prosječna brzina ili tempo) (ako se koristi u vašem sportu)

Maximum speed or pace (Maksimalna brzina ili tempo) (ako se koristi u vašem sportu)

Average cadence (Prosječna kadenca)

Maximum cadence (Maksimalna kadenca)

Maksimalna nadmorska visina

Ascended meters/feet (Metara/stopa prijeđenih u uspinjanju)

Descended meters/feet (Metara/stopa prijeđenih u spuštanju)

Burned calories (Utrošene kalorije)

Percentage of burned calories that’s been expended from fat (Postotni udio kalorija utrošenih iz masti)

Time spent in different heart rate zones (Vrijeme provedeno u različitim zonama brzine otkucaja srca)