Nalazite se ovdje: Polarove značajke > Značajke za Polar Smart Coaching > 24/7 Activity Tracking (Praćenje aktivnosti 24/7)

24/7 Activity Tracking (Praćenje aktivnosti 24/7)

Aplikacija Polar na uređaju M600 prati vaše aktivnosti pomoću 3D akcelerometra koji bilježi pokrete vašeg ručnog zgloba. On analizira učestalost, intenzitet i pravilnost vaših pokreta zajedno s tjelesnim podacima, čime vam se pruža uvid u količinu stvarnih aktivnosti u svakodnevnom životu, pored redovitog vježbanja. Preporučujemo da uređaj M600 nosite na nedominantnoj ruci kako biste mogli preciznije pratiti aktivnosti.

Funkcija praćenja aktivnosti uvijek je uključena. Ako na uređaju M600 koristite Polarov izgled sata, na početnom zaslonu moći ćete pratiti napredak vaših aktivnosti.


Cilj za aktivnosti

Aplikacija Polar vodit će vas do ostvarivanja vaših cilja za svakodnevne aktivnosti. Cilj za aktivnosti temelji se na vašim osobnim podacima i postavci za razinu aktivnosti koju ćete pronaći u postavkama cilja za dnevne aktivnosti na internetskoj usluzi Polar Flow. Prijavite se na internetsku uslugu, kliknite svoje ime/fotografiju profila u gornjem desnom kutu i pristupite kartici Daily Activity goal (Cilj za dnevne aktivnosti) u Settings (Postavke).

Postavka cilja za dnevne aktivnosti omogućava da odaberete onu koja najbolje opisuje aktivnosti vašem uobičajenom danu, na jednoj od tri moguće razine. Ispod područja za odabir možete vidjeti koliko aktivni trebate biti da biste ostvarili cilj za dnevne aktivnosti na odabranoj razini. Primjerice, ako radite uredski posao i većinu dana provodite sjedeći, očekuje se da ostvarite otprilike četiri sata aktivnosti niskim intenzitetom tijekom običnog dana. Očekivanja su veća za osobe koje puno stoje i hodaju tijekom radnog vremena.


Podaci o aktivnostima

Aplikaciju Polar bilježi vaš napredak prema cilju za dnevne aktivnosti. Napredak aktivnosti možete provjeriti u traci s aktivnostima My day (Moj dan) ili na jednom od Polarovih izgleda sata.


Na izlgedu sata Polar Activity (Polar aktivnost), krug oko datuma i vremena te postotak ispod vremena prikazuju vaš napredak prema cilju za dnevne aktivnosti. Kada ste aktivni, krug se popunjava svijetloplavom bojom.


Na izgledu sata Polar Jumbo, izgled se popunjava svijetloplavom bojom kako se približavate cilju za dnevne aktivnosti.


Ako ste na brojčaniku sata Polar Combo na mjestu lijevog prečaca odabrali Polar > Activity (Polar > Aktivnost), moći ćete pratiti ukupnu količinu vaših aktivnosti prema tome kako se prsten brojčanika puni bojom. Boju možete prilagoditi željama, dodirnite i zaržite izgled sata i odaberite Stilovi. U donjem lijevom kutu izgleda sata vidjet ćete trenutno ostvaren postotni udio cilja za aktivnosti.

U stavci My day (Moj dan) možete pregledati ukupnu aktivnost za dan s više pojedinosti i dobiti upute za ostvarivanje cilja za dnevne aktivnosti.


  • Steps (Koraci): Broj dosad napravljenih koraka. Količina i vrsta tjelesnih pokreta registriraju se i pretvaraju u procijenjenu vrijednost broja koraka.
  • Distance (Udaljenost): Dosad prijeđena udaljenost. Izračun udaljenosti ovisi o vašoj visini i napravljenim koracima.
  • Calories (Kalorije): Pokazuje količinu utrošenih kalorija za vrijeme vježbanja, aktivnosti i BBM (brzina bazalnog metabolizma: najmanja količina metaboličkih aktivnosti potrebnih za održavanje životnih funkcija).

Prikaz aktivnosti možete brzo otvoriti ako ste kao izgled sata postavili Polar Jumbo. Jednostavno dodirnite svijetloplavu ikonu aktivnosti.

Ako želite vidjeti što još morate napraviti za ostvarivanje cilja za dnevne aktivnosti, dodirnite prikaz podataka o aktivnostima kada je na zaslonu otvoren prikaz podataka o aktivnostima.

Dobit ćete mogućnosti za duljinu trajanja aktivnosti uz nizak, srednji ili visok intenzitet. U prijedlozima, "up" (ustajanje) predstavlja nizak intenzitet, "walking" (hodanje) predstavlja srednji intenzitet, a "jogging" (trčanje) predstavlja visok intenzitet. S praktičnim savjetima kao što su "50 minutes walking" ili "20 minutes jogging" (hodajte 50 minuta ili trčite 20 minuta) možete odabrati način na koji ćete ostvariti svoj cilj u vezi dnevnih aktivnosti.

Više primjera za aktivnosti niskog, srednjeg i visokog intenziteta možete pronaći u aplikaciji Polar Flow i na internetskoj usluzi Polar Flow.

Ako koristite brojčanik sata Polar, kada dosegnete cilj za dnevne aktivnosti, bit ćete obaviješteni vibrirajućim upozorenjem.


Upozorenje o neaktivnosti

Općepoznato je da je tjelesna aktivnost glavni čimbenik u održavanju zdravlja. Osim tjelesne aktivnosti, važno je i izbjegavati dugotrajno sjedenje. Dugotrajno sjedenje loše je za vaše zdravlje, čak i na dane kada vježbate i dovoljno ste aktivni. Aplikacija Polar će primijetiti ako ste predugo bili neaktivni tijekom dana i na taj način vam pomoći da prestanete sjediti i izbjegnete negativne učinke na zdravlje.

Neovisno o razini aktivnosti koju ste postavili za vaš cilj za dnevne aktivnosti, ako ste bili neaktivni 55 minuta, prikazat će se obavijest s upozorenjem o neaktivnosti: Prikazat će se poruka It's time to move (Vrijeme je za pokret) uz slabo vibriranje. Ustanite i pronađite vlastiti način da budete aktivni. Nakratko prošećite, istegnite se ili napravite neku drugu laganu aktivnost. Poruka će nestati kada se počnete kretati ili ako pritisnete bilo koji gumb.

Ako se ne aktivirate u sljedećih dobit ćete oznaku za neaktivnost. Oznaku za neaktivnost možete vidjeti u području My day (Moj dan) u aplikaciji Polar, ispod podataka o vašim dnevnim aktivnostima. Osim toga, u aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi možete vidjeti koliko ste oznaka za neaktivnost dobili u pojedinom danu. Na taj način možete provjeravati svoju svakodnevnu rutinu i napraviti promjene u smjeru aktivnijeg načina života.

Upozorenja i oznake za neaktivnost ne utječu na vaš napredak prema cilju za dnevne aktivnosti.


Podaci o spavanju na internetskoj usluzi Flow i u aplikaciji Flow

Ako želite saznati više o podacima o spavanju u aplikaciji Polar na uređaju M600, pročitajte poglavlje Polar Sleep Plus.

Polar uređaji s mogućnošću neprekidnog mjerenja aktivnosti ručnog zgloba automatski će prepoznati kada ste zaspali, kada spavate, odnosno kad ste budni. Prate vaše pokrete tijekom noći i sve prekide tijekom spavanja, na temelju kojih mogu utvrditi koliko vremena ste stvarno proveli spavajući. Prepoznavanje sna temelji se na snimanju pokreta nedominantne ruke digitalnim 3D senzorom ubrzanja.

Praćenjem sna dobivate uvid u uzorke spavanja kako biste mogli izvršiti određena poboljšanja ili uvesti promjene. Usporedbom noćnih prosjeka i procjenom uzoraka pomaže vam uočiti što radite tijekom dana, a utječe vam na san. Tjedni sažeci u vašem računu za Polar Flow pomoći će vam ocijeniti koliko je uredan vaš uzorak spavanja i buđenja.

Što Polar Sleep PlusTM mjeri – ključne komponente za praćenje spavanja

  • Sleep Time (Vrijeme spavanja): Sleep Time (Vrijeme spavanja) vam govori koliko je ukupno prošlo vremena između trenutka kada ste zaspali i trenutka buđenja. Polar uređaj prati pokrete vašeg tijela te može prepoznati kad padate u san, odnosno kad se budite. Osim toga, prepoznaje prekide sna tijekom čitavog vremena spavanja.
  • Actual sleep (Stvarno spavanje): Actual sleep (Stvarno vrijeme spavanje) govori koliko vremena ste spavali između trenutka kada ste zaspali i trenutka buđenja. Preciznije, to je vrijeme spavanja s izuzetim prekidima. Samo vrijeme koje ste stvarno proveli u spavanju uključeno je u stvarno vrijeme spavanja. Stvarno vrijeme spavanja može biti predstavljeno u obliku postotka [%] i trajanja [h:min].
  • Interruptions (Prekidi): Tijekom uobičajene noći postoje brojni kraći i dulji prekidi u kojima se zapravo budite iz sna. Hoćete li se tih prekida sjećati ili ne, ovisi o njihovom trajanju. Onih kraćih se obično ne sjećamo. Onih duljih, primjerice ako se ustanemo popiti vode, možemo se sjetiti.
  • Sleep continuity (Kontinuitet spavanja): Sleep continuity (Kontinuitet spavanja) opisuje koliko je vaš san bio prekidan. Kontinuitet sna ocjenjuje se na ljestvici od 1–5, gdje 5 označava san visokog kontinuiteta. Što je vrijednost niža, san je više isprekidan. Dobar san sastoji se od dugih neprekinutih segmenata bez učestalih prekida.
  • Self-evaluation (Samoprocjena): Osim prikazivanja objektivne metrike sna, usluga Flow potiče vas i na samoprocjenu kvalitete sna. Možete ocijeniti koliko ste noćas dobro spavali na ljestvici od pet stupnjeva: vrlo loše – loše – zadovoljavajuće – dobro – vrlo dobro. Odgovorite li na ovo pitanje, dobit ćete dulju verziju teksta s opisom trajanja i kvalitete vašeg sna.

Podaci o aktivnostima u aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi

Mobilna aplikacija Polar Flow omogućava praćenje i analizu podataka o vašim aktivnostima dok ste u pokretu te njihova sinkronizacija između aplikacije Polar i internetske Polar Flow. Internetska usluga vam pruža najdetaljniji uvid u podatke o vašim aktivnostima.