Nalazite se ovdje: Polarove značajke > Sportski profili > Sportski profili na internetskoj usluzi Flow

Polar sportski profili na internetskoj usluzi Flow

U aplikaciji Polar na uređaju M600 pronaći ćete sedam zadanih sportskih profila. Sportske profile možete dodati i ukloniti s popisa na internetskoj usluzi Polar Flow. Osim toga, za svaki sportski profil možete namjestiti posebne postavke.

Aplikacija Polar na uređaju M600 može imati najviše 20 sportskih profila. Ako na internetskoj usluzi imate više od 20 sportskih profila, prvih 20 s popisa će se sinkronizirati s aplikacijom Polar. Redoslijed sportskih profila možete promijeniti njihovim povlačenjem i ispuštanjem na internetskoj usluzi Polar Flow.


Dodavanje sportskog profila

Na internetskoj usluzi Polar Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Add sport profile (Dodaj sportski profil) i odaberite sport s popisa.

Sport će se dodati na vaš popis sportova.

Upute za dodavanje i uklanjanje sportskih profila u aplikaciji Polar Flow potražite na Polarovim stranicama za podršku.


Uređivanje sportskog profila

Na internetskoj usluzi Polar Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Edit (Uredi) za sport kojeg želite urediti.

U svakom sportskom profilu možete urediti sljedeće podatke:

Osnove

 • Automatic lap (Automatski krug; može se postaviti za mjerenje trajanja ili udaljenosti, a može se i može isključiti)

Heart Rate (Brzina otkucaja srca)

 • Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca broj otkucaja srca u minuti ili kao postotni udio maksimalne vrijednosti).
 • Heart rate zone settings (Postavke zone brzine otkucaja srca; zone brzine otkucaja srca vam omogućavaju jednostavan izbor i praćenje intenziteta vježbanja. Ako ste odabrali Default (Zadana), nećete moći mijenjati ograničenja brzine otkucaja srca. Ako ste odabrali Free (Slobodno), moći ćete mijenjati sve granice. Zadana ograničenja brzine otkucaja srca izračunavaju se na temelju vaše maksimalne brzine otkucaja srca.)

Postavke brzine/tempa

 • Speed/Pace view (Prikaz brzine/tempa km/h ili min/km)

Training views (Prikazi vježbanja)

Odaberite podatke koji će biti prikazati u vašim prikazima vježbanja tijekom vježbanja. Za svaki sportski profil na raspolaganju vam stoji ukupno osam različitih prikaza vježbanja. Svaki prikaz vježbanja može imati najviše četiri različita podatkovna polja.

Kliknite ikonu olovke u postojećem prikazu kako biste ga uredili ili dodali novi prikaz. Možete odabrati jednu do četiri stavke iz šest kategorija:


Time (Vrijeme)

Environment (Okolina)

Body measurement (Tjelesna mjerenja)

Distance (Udaljenost)

Speed (Brzina)

Cadence (Kadenca)

Time of day (Doba dana)

Duration (Trajanje)

Lap time (Vrijeme prijeđenog kruga)

Last lap time (Vrijeme posljednjeg kruga)

Last automatic lap time (Automatsko vrijeme posljednjeg kruga)

Automatic lap time (Vrijeme automatskog kruga)

Altitude (Nadmorska visina)

Total ascent (Ukupan uspon)

Total descent (Ukupno spuštanje)

Lap ascent (Uspon u krugu)

Lap descent (Spuštanje u krugu)

Automatic lap ascent (Uspon u automatskom krugu)

Automatic lap descent (Spuštanje u automatskom krugu)

Heart rate (Brzina otkucaja srca)

Average heart rate (Prosječna brzina otkucaja srca)

Maximum heart rate (Maksimalna brzina otkucaja srca)

Lap HR avg (Prosječna brzina otkucaja srca u krugu)

Lap HR max (Maks. brzina otkucaja srca u krugu)

Last lap HR avg (Prosječna brzina otkucaja srca u posljednjem krugu)

Calories (Utrošak kalorija)

Last lap HR max (Maks. brzina otkucaja srca u posljednjem krugu)

HR ZonePointer (ZonePointer za brzinu otkucaja srca)

Time in HR zones (Vrijeme u zonama brzine otkucaja srca)

Automatic lap HR avg (Prosječna brzina otkucaja srca u automatskom krugu)

Automatic lap HR max (Maksimalna brzina otkucaja srca u automatskom krugu)

Last automatic lap HR avg (Prosječna brzina otkucaja srca u posljednjem automatskom krugu)

Last automatic lap HR max (Maksimalna brzina otkucaja srca u posljednjem automatskom krugu)

Distance (Udaljenost)

Lap distance (Prijeđena udaljenost u krugu)

Last lap distance (Udaljenost u posljednjem krugu)

Automatic lap distance (Prijeđena udaljenost u automatskom krugu)

Last automatic lap distance (Prijeđena udaljenost u posljednjem automatskom krugu)

Speed/pace (Brzina/tempo)

Average speed/pace (Prosječna brzina/tempo)

Maximum speed/pace (Maksimalna brzina/tempo)

Average speed/pace (Prosječna brzina/tempo)

Lap speed/pace max (Maksimalna brzina/tempo u krugu)

Last lap speed/pace max (Maksimalna brzina/tempo u posljednjem krugu)

Automatic lap speed/pace avg (Prosječna brzina /tempo u automatski krugu)

Automatic lap speed/pace max (Maksimalna brzina/tempo u automatskom krugu)

Last automatic lap speed or pace (Brzina ili tempo u posljednjem automatskom krugu)

Last automatic lap speed max (Maksimalna brzina u posljednjem automatskom krugu)

Last lap speed/pace avg (Brzina/tempo u posljednjem krugu)

Running/cycling cadence (Kadenca trčanja/vožnje bicikla)

Average running/cycling cadence (Prosječna kadenca trčanja/vožnje bicikla)

Lap running/cycling cadence (Kadenca trčanja/vožnje bicikla u krugu)

Lap running/cycling cadence max (Maksimalna kadenca trčanja/vožnje bicikla u krugu)

Lap running/cycling cadence avg (Prosječna kadenca trčanja/vožnje bicikla u krugu)

Automatic lap running/cycling cadence avg (Prosječna kadenca trčanja/vožnje bicikla u automatskom krugu)

Running/cycling cadence max (Maksimalna kadenca trčanja/vožnje bicikla)


Gestures and Feedback (Geste i povratne informacije)

 • Vibration feedback (Obavještavanje vibracijom) (uključeno/isključeno)

GPS i altitude (GPS i nadmorska visina)

 • Brzina GPS snimanja (visoka točnost/isključeno)

Kada dovršite namještanje postavki sportskog profila, kliknite Save (Spremanje). Napomena: promijenjene postavke moraju se sinkronizirati s aplikacijom Polar da biste ih mogli koristiti. Više informacija potražite u odjeljku Sinkronizacija.

Zapamtite da u će određenom broju unutarnjih sportova, grupnih sportova i timskih sportova postavka HR vidljiv drugim uređajima biti omogućena po zadanim postavkama. To znači da kompatibilni uređaji koji koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju, npr. dvoranska oprema, mogu otkriti puls vašeg srca. Možete provjerite koji profili po zadanoj postavci imaju omogućeno emitiranje preko Bluetooth veze u popisu Polar sportskih profila. Bluetooth emitiranje možete omogućiti i onemogućiti u postavkama sportskih profila.