Nalazite se ovdje: Polarove značajke > Mjerenje kadence na ručnom zglobu

Mjerenje kadence na ručnom zglobu

Mjerenje kadence na ručnom zglobu omogućava da dobijete uvid u kadencu bez korištenja posebnog senzora koraka. Kadenca mjeri se ugrađenim akcelerometrom prema pokretima ručnog zgloba.

Mjerenje kadence na ručnom zglobu dostupno je za sljedeće sportove: hodanje, lagano trčanje, trčanje, cestovno trčanje, atletsko trčanje, trčanje po stazama, trčanje po ergometru i ultra trčanje.

Ako želite vidjeti kadencu za vrijeme vježbanja, idite na aplikaciju Polar Flow > Sport profiles (Sportski profili) > dodirnite sportski profil koji želite uređivati > Change settings / Edit (Promjena postavki/Uređivanje) > i dodajte Running cadence (Kadenca trčanja) na Training views (Prikazi vježbanja) sportskog profila koji koristite kada trčite. Postavke sportskog profila također možete mijenjati na internetskoj usluzi > Sport Profiles (Sportski profili) > Edit (Uredi). Prosječnu i maksimalnu kadencu nakon vježbanja možete vidjeti u pregledu vježbanja u aplikaciji Polar na uređaju M600 te u aplikaciji Polar Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi.

Za rad ove funkcije potrebna je barem verzija aplikacije Polar 1.4 za Android telefone ili barem verzija aplikacije Polar 2.0 na vašem M600 koji je uparen s iPhone.

Na Polarovim stranicama za podršku pronaći ćete više informacija u vezi korištenja kadence trčanja tijekom vježbanja.