Nalazite se ovdje: Korištenje uređaja M600 > Struktura izbornika > Izbornik aplikacija > Timer (Tajmer)

Timer (Tajmer)

Uređaj M600 možete koristiti kao brojilo vremena.


Podešavanje tajmera

  1. Pritisnite bočni gumb za uključivanje/isključivanje kako bi se otvorio izbornik aplikacija pa pronađite i dodirnite stavku Timer (Tajmer).
  2. Postavljanje željenih minuta na minutnom krugu. Podešene minute možete vidjeti i u sredini kruga. Prijeđite na podešavanje sati i sekundi tako da dodirnete sate i sekunde u sredini kruga.
  3. Dodirnite ikonu reprodukcije za pokretanje tajmera.

Na zaslonu će se otvoriti tajmer.


Pauziranje tajmera

  • Dodirnite ikonu za pauziranje.

Ponovno pokretanje tajmera

  • Dodirnite ikonu za reprodukciju.

Resetiranje tajmera

Ako želite ponovno pokrenuti brojilo vremena:

  • Dodirnite ikonu za ponovno pokretanje u pauziranom načinu rada.

Ako želite odbaciti tajmer

Kada se brojilo vremena isključi, M600 će početi vibrirati. Odbacivanje tajmera za vrijeme vibriranja:

  • Dodirnite ikonu za zaustavljanje ili prijeđite prstom po zaslonu udesno.